8Arendustegevus IT-valdkonnas

Uuenduslikud automaatika ja IT-lahendused tõstavad tehnoloogiliste ja äriprotsesside juhtimise efektiivsust ja turvalisust ning võimaldavad teha kaalutletud juhtimisotsuseid.

image alt text

2019. aastal tegeles kontsern IT-valdkonnas peamiselt tehnoloogiliste ja äriprotsesside sidususe parendamisega. Koostatud IT-strateegia alusel loodi tehnilised lahendused, mis võimaldavad erinevatest automaatika ja IT- andmebaasidest andmete kogumist, töötlemist ja aruandlust.

Vastavalt strateegias toodule muudame IT-arhitektuuri ja asendame finantstarkvara BAAN ja personaliprogrammi TAAVI kontserni ettevõtete ressursiplaneerimise ERP tarkvaraga, mille arendamine oli 2019. aasta prioriteediks. Uuele rakendusele plaanime üle minna hiljemalt 2020. aasta lõpuks.

Peame oluliseks arvutivõrgu turvalisust ja selles osas jätkus koostöö Riigi Infosüsteemi Ametiga. Meie spetsialistid osalesid aktiivselt RIA täiendkoolitustel. 2019. aastal uuendati tuumikvõrgu seadmeid ning suurendati SCADA võrgu turvalisust täiendavate tulemüüridega. Kasutajate turvateadlikkuse tõstmiseks viisime läbi täiendavad koolitused.

Arendati IT-süsteemide monitooringu lahendusi ja uuendati kasutusel olevate domeenikontrollerite riist- ja tarkvara. Loodi arvutikasutajatele kodukontori töö võimekus.

Üks 2019. aasta prioriteete oli IFS varahaldusprogrammi arendamine. Neljas ettevõttes juba kasutatav varahaldusprogramm juurutati lisaks VKG Elektrivõrkudes ja VKG Soojuses. Integreeriti varahaldusprogramm ja geoinfosüsteem, mille tulemusel on võimalik siduda võrkudes tehtavad tööd ja kulud võrgu konkreetse asukoha koordinaatidega.

Eesti Inseneride Liit ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tunnustasid auhinnaga Tark tööstur Eesti 2019. aasta innovaatilisemaid tööstusettevõtteid, kes on viimase aasta jooksul andnud head eeskuju digitaliseerimise ja automatiseerimise vallas. Suurettevõtete kategoorias pälvis auhinna Viru Keemia Grupp.

Eesti Inseneride Liit ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tunnustasid auhinnaga Tark tööstur Eesti 2019. aasta innovaatilisemaid tööstusettevõtteid, kes on viimase aasta jooksul andnud head eeskuju digitaliseerimise ja automatiseerimise vallas. Suurettevõtete kategoorias pälvis auhinna Viru Keemia Grupp.

2020. aastal juurutame ettevõtte ressursiplaneerimise tarkvara ERP, arendame edasi automaatika ja andmebaasidega seotud tarkvara ning IT-strateegias täpsustatud tarkvaralahendusi, tagame IT-turvalisuse.