62019. aasta sündmused

Jaanuar

image alt text

VKG Energia purustas tootmisrekordi, tootes kokku 1 TWh soojus- ja elektrienergiat

image alt text

10. ja 11. jaanuaril kogunesid Tartus Lõuna-Eesti, Kohtla-Järve ja Jõhvi koolide parimad gümnasistid, et osaleda iga-aastases traditsioonilises viie kooli võistluses, mis toimus 54. korda. Ida-Virumaa võistkonna kaasamine sellesse kinnisesse eliitvõistlusesse toimus Viru Keemia Grupi algatusel. Selle kaudu soovime näidata kohalikele andekatele noortele, et nad on konkurentsivõimelised ka üleriigilisel tasandil, ja innustada neid reaalainete valdkonnas edasi arenema.

image alt text

Iga-aastasel Valeri Korbi auhinnavõistlusel minijalgpallis saavutasid Ojamaa kaevanduse jalgpallurid teenitult esimese ja VKG Oili võistkond kolmanda koha.

Veebruar

image alt text

Eesti Inseneride Liit ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) tunnustasid suurettevõtete kategoorias Viru Keemia Gruppi auhinnaga Tark tööstur. Auhinnale kandideerivad Eesti innovatiivseimad tööstusettevõtted, kes on viimase aasta jooksul teinud investeeringuid tööstusrevolutsiooniga kaasa minekuks ning andnud head eeskuju digitaliseerimise ja automatiseerimise osas.

image alt text

„Tööle kaasa!“ algatus oli meeldiv kogemus nii õpilastele kui ka nende vanematele. Avades oma uksed töötajate lastele, näitasime õppepäeva raames noortele tööelu erinevaid võimalusi ja lasime neil vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.

Märts

image alt text

Märtsi hakul võtsime osa karjäärimessist „Võti tulevikku“, mis tõi taas kokku kümnete ettevõtete esindajad ja üle tuhande noore ning lõi kõik tingimused vabaks suhtlemiseks ja isiklike kontaktide loomiseks.

image alt text

Algatati eelrafineerimistehase tasuvusuuring koostöös Eesti Energia AS-iga

Aprill

image alt text

Aprilli algusest mai keskpaigani toimus kontsernis tööohutusele pühendatud foto- ja videokonkurss „Tööohutus ennekõike!“.

image alt text

Ohutuse teema jätkuks korraldasime laste joonistusvõistlusese „Tööohutus on IN“. Laekunud tööd asuvad siin.

Mai

image alt text

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnustas Viru Keemia Gruppi esmakordselt vastutustundliku ettevõtte hõbemärgisega!

image alt text

Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühing (EJKÜ) tunnustas VKG Soojuse kogu jaotusvõrku energiatõhusa kaugküttesüsteemi märgisega. Märgis väljastatakse kaugküttesüsteemile viieks aastaks ning selle saanud ettevõte peab märgise tingimustele vastavust tõendama vähemalt kord aastas.

image alt text

Keemikute päeva tähistasime sel aastal peoga vaid kolleegide seas. Koduses ja südamlikus õhkkonnas toimus silmapaistvate keemikute pidulik tunnustamine.

image alt text

TalTech Mektory Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses toimus maapõuevaldkonna arendusmaraton GeoMineHack. VKG osales maratonil huvitava ülesandega, millele otsisid lahendust erinevate kõrgkoolide bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, aga ka juba töötavad noored spetsialistid.

image alt text

„Liigume terviseks!“ terve kuu kestnud sisealgatus kontserni kõikidele töötajatele. Üleskutse olla aktiivne, teha tavapärasest rohkem trenni ning liituda #VKGliigub kampaaniaga.

image alt text

“Teeme ära!” on saanud kontserni inimestele heaks traditsiooniks. Seekord keskenduti kontserni territooriumi korda tegemisele – tulemuseks oli puhtam, ohutum ja kaunim töökeskkond. Kokku osales talgutel üle 250 meie töötaja.

Juuni

image alt text

Kontserni auditeeritud puhaskasum oli 26,9 miljonit eurot, mis võimaldas lõpetada majandusaasta plussis esimest korda alates õlikriisile eelnenud 2014. aastast.

image alt text

Toimus VKG Energia ja Kohtla-Järve päästekomando ühine tulekahjuõppus, mis oli suunatud töötajate teadlikkuse ja tööohutuskultuuri tõstmisele. Legendi järgi toimus neljanda turbiini õlipaagi põleng.

image alt text

Ilmub viies Eesti põlevkivitööstuse aastaraamat, millest selgub, et sektoris panustati innovatsiooni ning jätkati suuremahuliste arendusprojektidega. Ettevõtted tootsid põlevkiviõli rekordilised 1,1 miljonit tonni ning kaevandati pea 16 miljonit tonni põlevkivi.

image alt text

Kontserni üheksa südikat töötajat said kätte TTÜ Virumaa kolledži rakenduskõrgharidusõppe või magistriõppe diplomid.

image alt text

Aasta esimesel poolel osalesid kontserni tsehhide ja tootmisjuhid spetsiaalselt nende jaoks koostatud tootmisjuhtide arenguprogrammis.

image alt text

Muusikafestival Mägede Hääl osutub meie jaoks eriti huvitavaks – esmakordselt tunnetame enda nahal väikest osa sellest suurest üritusest, pakkudes festivali külastajatele mitte ainult ekskursiooni põlevkivitöötlemise südamesse, vaid ka Üle Heli poolt ettevalmistatud muusikalist elamust Petroter põlevkiviõlitehase katusel.

Juuli

image alt text

Saavutati kokkulepe Enefit Kaevandus AS-iga Uus-Kiviõli kaeveloa jagamise osas

August

image alt text

VKG allkirjastas AS SEB Pank, Luminor Bank AS ja OP Corporate Bank plc Eesti filiaaliga laenude refinantseerimiskokkuleppe, millega kindlustati finantseering järgmiseks viieks aastaks

image alt text

Pronks, mis on kulda väärt – meie meeskond saavutas kolmanda koha rahvusvahelisel võistlusel Relsiralli.

image alt text

Traditsiooniline koolikellapidu kutsus kõiki tulevasi 1. klassi õpilasi lapsevanema saatel meeleolukale üritusele, mis oli täis positiivseid emotsioone ning häid kingitusi.

image alt text

Kaevurite perepäev köitis ürituse külalisi. Publiku musikaalse tuju eest vastutasid Anna Darling ja Uku Suviste bändidega ning ultramoodne NOЁP.

September

image alt text

Elektrisüsteemihaldur Elering ja Ida-Virumaal tegutsev jaotusvõrguettevõte VKG Elektrivõrgud sõlmisid lepingu võrkude ühiseks planeerimiseks, et muude ühistegevuste kõrval uurida elektrivõrgu optimeerimise võimalusi.

Oktoober

image alt text

Liimalas toimunud VKG keskkonnapäeva pealkiri oli „Põlevkivisektor ja kliimapoliitika muutustes“. Arutlusele tulid kliimapoliitika eesmärgid nii Eestis kui Euroopas ja põlevkiviõlitööstuse tegutsemine selle kõrval.

image alt text

VKG ja Eesti Energia ühisprojektina alustati vedelkütuste eelrafineerimistehase eelprojekteerimistööd. Tehase eelprojekt valmib 2020. aasta suvel, misjärel otsustatakse põhiprojektiga jätkamine.

image alt text

Lansseerisime VKG uuendatud kodulehe.

image alt text

Maarjamäe lossis avati Kaupo Kikkase fotonäitus „Kaevur“. Tavapäraselt VKG Kaevanduste administratiivhoone seinu kaunistavad fotod kolisid mõneks ajaks pealinna. Fotograaf on jäädvustanud teda lummava, olemuselt sadu aastaid muutumatuna püsinud elukutse esindajaid 16-le suureformaadilisele fotole.

November

image alt text

VKG Soojus lõpetas kaks aastat kestnud ja 4,4 miljonit eurot maksnud Ahtme - Jõhvi soojustrasside renoveerimisprojekti

image alt text

Palju õnne, juubilar – Ojamaa 10! 2009. aasta 4. november polnud tavaline päev, just siis toimus Ojamaa kaevanduse jaoks väga tähendusrikas sündmus: esimene lõhkamine. Just nimelt sellest hetkest, kümne aasta tagusest plahvatusest, algas šahtide läbindamine ning seda päeva loemegi Ojamaa kaevanduse sünnipäevaks.

image alt text

Jõhvi Gümnaasiumi õpilased külastasid STEM valikaine raames VKG Oili, kus pärast ülevaatlikku ekskursiooni saavad teada kemikaalide tootmise õiguslikest alustest ja kemikaalide müügist erinevais kultuuriruumides.

image alt text

Toimus järjekordne edukamate tunnustamine ja VKG stipendiumide üleandmine. Sügisesele konkursile laekus kokku 26 avaldust, nende seast valiti välja viis stipendiaati.

image alt text

Paremate tulevikuplaanide nimel tullakse töövarjuks – kontsernis toimus iga-aastane töövarjupäev.

image alt text

VKG sportlaste edukas debüüt Kuldpalli turniiril: meie meeskond sai saalijalgpallis teise koha.

image alt text

Elektroodikoksiseade tähistas väärikat 55. sünnipäeva.

Detsember

image alt text

Põlevkiviõlitehas Petroter I tähistas 10. aastapäeva! Veel üks tähtis sündmus kogu meie kontserni, võimalik, et isegi kogu Eesti põlevkiviõlitööstuse jaoks. Sellise hiiglasliku ainulaadse masinavärgi ehitamine omal ajal nõudis julgust, kindlust ja kümnete või lausa sadade inimeste pühendumust, rohkelt ületunde, peamurdmist.

image alt text

Eesti põlevkiviõlitööstus tähistas 95. juubelit. Kas põlevkivisektor mahub kliimaväljakutse raamidesse, arutavad meie korraldatud esseekonkursi raames Ida- ja Lääne-Viru gümnaasiumiealised noored. Rohkem infot ning võidutöö on siin.

image alt text

Taas jagasime rõõmu Ida-Viru Keskhaiglaga, toetades sünnitusosakonda jõulukingitusega, mis muutsid tulevaste emade ja ilmakodanike haiglas viibitud aja meeldivamaks ning ohutumaks.

image alt text

Kohtumised lemmiktegelastega ja magusad üllatused – VKG laste jõulupidusid külastas peaaegu tuhat last.