7Arendustegevus

2019. aastal keskenduti arendustegevuses eelkõige põlevkiviõlitoodete väärtuse suurendamisele ja tootmisega kaasneva jalajälje vähendamisele. Projektide valikukriteeriumiks oli tootmise väärtusahela pikendamine, toodete kvaliteedi ja väärtuse kasvatamine samal ajal kontserni keskkonnajalajälge vähendades.

image alt text

Suurimaks projektiks oli koostöös Eesti Energiaga käivitatud põlevkiviõli eelrafineerimistehase arendamine. Projekti eesmärk on väärindada kogu Eestis toodetav põlevkiviõli madala väävlisisaldusega laevakütusteks ja/või rafineerimistehastele sobivaks tooraineks. Tehase töötlemisvõimsuseks on planeeritud 1,6 mln tonni põlevkiviõli aastas, millest VKG osaks oleks 0,7 mln tonni. 2019. aastal tehti VKG põlevkiviõlile UOP laboris Chicagos vesiniktöötluse piloottestid, mis kinnitavad, et põlevkiviõlist on võimalik toota soovitud spetsifikatsioonile vastavaid kõrgema väärtusega tooteid. Lisaks valiti eelrafineerimistehase eelprojekteerimise teostajaks KT – Kinetics Technology SpA (Itaalia), kes alustas tehase eelprojekti koostamist. Projekti esimese etapi tööd peaks lõppema 2020. aasta teises kvartalis.

Toodete väärtuse kasvatamise vallas uuriti ka kõrgema kvaliteediga koksi tootmise ja põlevkivibensiini väävlisisalduse vähendamise võimalusi. Kas on tulemusi, mille üle uhke olla?

Edukaimaks tootmises käivitatud projektiks oli poolkoksigaasi jahutamise rakendus, mis võimaldab suvisel perioodil eraldada poolkoksigaasist rohkem gaasbensiini ja suurendada seeläbi põlevkivibensiini toodangut. Positiivse mõjuna kaasneb antud projektiga ka VKG kontserni CO2 jalajälje vähenemine.

Teine CO2 heitmete vähendamisest ajendatud projekt oli poolkoksigaasi väärtustamine. Selle käigus uuriti gaasist maksimaalse koguse gaasbensiini eraldamist läbi komprimeerimise ja jahutamise ning ülejäänud lahjast gaasist väärtuslikemate kemikaalide sünteesimist. Tänasest energeetilisest rakendusest erinev kasutusala võimaldab siduda gaasis leiduva süsiniku kasulikku tootesse.

Kolmas märkimist vääriv algatatud roheprojekt on biopolüoolide tootmise võimaluste uurimine koostöös partneritega. VKG-l on võimalik selleks kasutada olemasolevat kemikaalide tootmise seadmeparki. Antud projektiga liigutakse lähiajal proovitootmise etappi, mille järel kaalutakse tööstusliku tootmise algatamist.

2020. aasta arendustegevus keskendub järgnevalt kirjeldatud teemadele:

Põlevkiviõlitoodete väärtuse suurendamine

Põlevkiviõlitoodete valdkonnas jätkub esimesel poolaastal eelrafineerimistehase eelprojekti koostamine. Seejärel tuleb otsustada projekti järgmise etapi algatamine, mis tähendaks põhiprojekti koostamist.

Olemasoleva tootmise keskkonnajalajälje vähendamine

Siia alla kuuluvad põlevkiviõli tootmise kõrvalproduktide väärindamine ja taaskasutamine, sealhulgas jätkuvad tegevused poolkoksigaasi väärindamiseks. Lisaks analüüsime tahkete kõrvalproduktide taaskasutamise suurendamise võimalusi.

Uute ärisuundade arendamine

Üheks võimalikuks ärisuunaks on taastuvenergeetika, kus VKG on algatamas projekte osalemiseks planeeritavatel taastuvenergia oksjonitel. Euroopa Liidu roheleppe valguses on algatatud tegevused leidmaks kliimaneutraalsust toetavaid äriprojekte.

Täielik arendustööde nimekiri on oluliselt pikem ning sisaldab nii tehnoloogia müügi komponente, peenkeemia arendamist kui ka mitmeid uusi IT-lahendusi.