Aruandeperioodi peamised sündmused
Sisukord

Aruande­perioodi peamised sündmused

Jaanuar

image alt text

Sõlmitud rendilepingu kohaselt paigaldab ettevõte Nordcoin Mining VKG tootmisterritooriumile kaevandamiseks vajaliku konteinerpargi ning tööle hakkab krüptoraha kaevandus.

image alt text

Jõustub VKG juhtkonna ja Keemikute Ametiühingu vahel kaheks aastaks sõlmitud kollektiivleping, mis laieneb kõigile kontserni töötajatele ehk ka neile, kes ei ole ametiühingu liikmed.

image alt text

Ida-Virumaa gümnasistid esindasid regiooni mainekal Viie Kooli Võistlusel. See on meie suur algatus, mis on suunatud reaalainete õppimise ja inseneeria vastu huvi tõstmisele noorte seas.

Veebruar

image alt text

Selguvad lõppenud aasta majandustulemused, mille kohaselt jõuab kontsern üle kahe aasta taas kasumisse.

image alt text

Lõpeb edukalt VKG Kaevanduste ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse koostöö pilootprojekt, mille raames läbisid Ojamaa kaevanduse noored spetsialistid õppekursuse, ühildades õppimise tööga. Õppe tulemusena omandas 16 töötajat mäetöölise kutsekvalifikatsiooni.

image alt text

VKG võtab esimest korda osa üleriigilisest algatusest „Tööle kaasa!“. Ürituse raames avaneb 7.-9. klassis õppivatel noortel võimalus oma vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Noored saavad ülevaate töömaailmas toimuvast ning päeva lõpuks mõistavad, miks on erinevad tööd vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

Märts

image alt text

Kohtla-Järve tootmisterritooriumil hakkab tööle poolkoksi torukonveier ja edaspidi liiguvad Viru Keemia Grupi põlevkiviõlitehastest kõik jäätmed, nii poolkoks kui ka tuhk, ladestamispaika läbi keskkonnasõbralike torukonveierite. Tegemist on uue ja innovaatilise lahendusega, mida kasutatakse viimasel kümnendil paljudes tööstusharudes, kuid siia regiooni seda väljaspool VKG-d veel jõudnud pole. Taolise süsteemi kasutamine tähendab oluliselt väiksemat mõju keskkonnale, puhtamat tootmisterritooriumi ja suuremat majanduslikku efektiivsust. 1,5 miljoni euro suurune investeering Kiviteri poolkoksi torukonveierisse võimaldab jätta kasutamata veoautod, mis poolkoksi tehasest peale laadisid ja seda mäkke ladestama sõitsid. Ligi 900-meetrisel lõigul tuli veoautodel läbida kokku vähemalt 50 meetrit tõusu, mis tähendas väga suurt kütusekulu ja seega ka CO2 emissiooni. Torukonveier vähendas veoautode edasi-tagasi sõitmise teekonda 2,5 kilomeetri võrra, mis tähendab, et ööpäevas jääb sõitmata kuni 625 kilomeetrit ja säästetakse kuni 563 liitrit kütust. Petroteri tehastes tekkiv tuhk veetakse ladestamispaika juba aastast 2015. Tuhakonveier lasti käiku koos kolmanda Petroteri põlevkiviõlitehasega ning see logistiline lahendus maksis 10 miljonit eurot.

image alt text

Toimuvad muudatused ettevõtete VKG Elektrivõrgud ja VKG Soojus juhtkondades – VKG Elektrivõrke hakkab juhtima Ivo Järvala ning VKG Soojuse uueks juhatuse liikmeks saab seni kontserni haldusjuhina töötanud Andres Klaasmägi.

Aprill

image alt text

Aprilli algul avalikustab jätkusuutlikkuse kontseptsiooni edendaja, konsultatsioonifirma Sustinere uuringu, mis viidi läbi Eesti 100 mõjukama ettevõtte seas, kes annavad tööd 80 000 inimesele ehk ligi 12,5%-le töötavast elanikkonnast. Sustinere analüüsis ettevõtete aastaaruandeid, et saada teada, mis teemadel ja kuidas on kirjeldatud, mis on finantsnumbrite taga; mis põhimõtete järgi ettevõtet juhitakse; kuidas inimestesse, keskkonda ja ühiskonda tervikuna suhtutakse. Uuringu tulemustes eristus 14 ettevõtet ning üks nendest oli VKG, kelle aruanded kajastasid ühiskondliku vastutuse teemat teadlikult ja terviklikult.

Mai

image alt text

Koguneme kontserni aktivistidega Kiiklas, et hea traditsiooni järgi aidata kevadise talgutega head naabrit Kiikla lastekodu.

image alt text

VKG on jätkuvalt vastutustundlike ettevõtete seas ning saab kaheksandat korda pronksmärgise.

image alt text

Pärast kolmeaastast pausi toimub taas keemikute päev, mille üheks osaks on ka heategevusjooks nimega Eastman Charity Run.

Juuni

image alt text

Neljandat korda ilmub Eesti põlevkivitööstuse aastaraamat, mille 2017. aasta koondandmetest selgub, et põlevkivitööstus on kasvava maailmamajanduse ja turuhindade muutlikkuse, aga ka naftahindade väikese tõusu taustal kosunud: põlevkiviõli toodeti rekordiliselt üle miljoni tonni ning kaevandati üle 16 miljoni tonni põlevkivi.

August

image alt text

Toimub koolikella pidu, üks meie lemmiküritustest. Kooliteed alustab 58 poissi-tüdrukut, kelle vanemad töötavad kontserni ettevõtetes.

image alt text

Eesti Kaevandusmuuseum Kohtla-Nõmmel võõrustab idavirumaalasi kaevurite päeval, traditsioonilisel suvelõpupeol.

September

image alt text

VKG ja Eesti Energia töötajad koos kaevurite päeva külalistega löövad kaasa „Eesti tantsib“ algatuses, millega kinnitavad enda näitel, et tants ei sea piire ning tööstusmaastik sobib tantsimiseks veelgi paremini kui tantsupõrand.

image alt text

VKG juhtkond kohtub Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidiga ajal, mil ta töötab Narvas. Kohtumisel arutatakse paljusid teemasid alates sektori arengust pikas perspektiivis kuni regiooni potentsiaali avamise ja tulevikuni välja.

image alt text

Ilmub kontserni uuendatud personalipoliitika, mis lähtub meie missioonist ja visioonist ning toetab meie põhiväärtusi.

image alt text

Ojamaa kaevanduses lõpeb maa-aluse ohutuse tõstmisele suunatud kaheaastase projekti esimene etapp, mille käigus paigaldati kõige ohtlikumatesse piirkondadesse maa all uue põlvkonna suitsuandurid, mis kontrollivad vingugaasi taset õhus.

Oktoober

image alt text

Eesmärgiga koondada kontserni logistikateenuste osutamine ühte äriühingusse ja seeläbi suurendada antud ärivaldkonna läbipaistvust, pakub 1. oktoobrist logistikateenuseid VKG Transpordi asemel VKG Logistika.

image alt text

Keskkonnaamet ja Kohtla-Järve linn kinnitavad kontserni lõhnaaine vähendamise tegevuskava, mille kohaselt investeerime välisõhu kvaliteedi parendamiseks 1,1 miljonit eurot. Kahe lähiaasta jooksul viiakse ellu 5 meedet, mille tulemuseks on plaanitud lõhnaemissiooni vähenemine 12% võrra.

image alt text

Meie pikaajaline ja mitmekülgne koostöö regiooni õppeasutustega pälvib märkimist ka riiklikul tasemel. Viru Keemia Grupp osutub finalistiks „Hariduse sõber“ kategoorias, kokku on antud kategoorias 19 tublit haridusse panustajat.

November

image alt text

Toimub Viru Keemia Grupi traditsiooniline keskkonnapäev „Keskkonnamõju – lubatud või lubamatu?“, mille raames arutatakse keskkonnamõjude hindamise kontekstis suurprojektide arendamise võimalikkust tänapäeva Eestis.

image alt text

Kontsern avab uksed tulevastele spetsialistidele üleriigilisel töövarjupäeval.

image alt text

Konkurentsiamet kooskõlastab VKG Soojuse taotluse langetada soojuse hinda oma klientidele ligi 5% võrra. Võrgupiirkonnas on soojusenergia uueks müügihinnaks 52,66 eurot (lisandub käibemaks) megavatt-tunni kohta.