2018. aasta numbrites
Sisukord

2018. aasta
numbrites


 • 1762

  töötajat


 • 4.35

  miljonit tonni

  kaevandatud kaubapõlevkivi Ojamaa kaevandusel


 • 4.76

  miljonit tonni

  ümbertöödeldud põlevkivi kolmes Petroter tehases ja kolmes Kiviter vabrikus


 • 623.5

  tuhat tonni

  põlevkiviõli tooteid


 • 1911

  tonni tonni

  põlevkivikeemia tooteid


 • 1000

  GWh

  toodetud soojus- ja elektrienergiat


 • 90.5

  %

  Petroter tehaste keskmine energiaefektiivsus


 • 95

  %

  taaskasutatud aherainet


 • 3900

  tonni

  vanametalli taaskasutusele

1 miljon tonni põlevkivi

Ühes põlevkivi tonnis sisaldub ligikaudselt 350 kilogrammi orgaanikat, 550 kilogrammi mitmesugust mineraalainet ning umbes 100 kilogrammi vett. Põlevkivi ümbertöötlemisel tekib lai spekter väärtuslikke produkte ning tuhk ja poolkoks.

VKG-s toimub põlevkivi väärindamine õli, energia ja soojuse koostootmise meetodil. See tähendab, et põlevkiviõli tootmisel suunatakse tekkiv põlevkivigaas edasi ning sellest toodetakse omakorda elektri- ja soojusenergiat ning tööstuslikku auru. Põlevkiviõli töötlemisel saame lisaks erinevaid koksitooteid ning õli tootmisprotsessi käigus tekkivast fenoolveest eraldame kõrge puhastusastmega unikaalseid peenkeemia- ning muid põlevkivikeemiatooteid.

1 tonnist põlevkivi saab

Ühes põlevkivi tonnis sisaldub ligikaudselt 350 kilogrammi orgaanikat, 550 kilogrammi mitmesugust mineraalainet ning umbes 100 kilogrammi vett. Põlevkivi ümbertöötlemisel tekib lai spekter väärtuslikke produkte ning tuhk ja poolkoks.

VKG-s toimub põlevkivi väärindamine õli, energia ja soojuse koostootmise meetodil. See tähendab, et põlevkiviõli tootmisel suunatakse tekkiv põlevkivigaas edasi ning sellest toodetakse omakorda elektri- ja soojusenergiat ning tööstuslikku auru. Põlevkiviõli töötlemisel saame lisaks erinevaid koksitooteid ning õli tootmisprotsessi käigus tekkivast fenoolveest eraldame kõrge puhastusastmega unikaalseid peenkeemia- ning muid põlevkivikeemiatooteid.

1 tonnist põlevkivi saab


 • 128

  kilogrammi õli

  millest saame

  • 9
   kilogrammi koksi

 • 411

  kWh uttegaasi

  millest omakorda toodetakse

  • 98
   kWh elektrit
  • 95
   kWh soojust

 • 0.5

  kilogrammi peenkeemiat