Meist
Sisukord

Meist

Viru Keemia Grupp on erakapitalil põhinev Eesti suurtööstusettevõte, mille peamised tegevusalad on põlevkivi kaevandamine, põlevkiviõli, soojus- ja elektrienergia koostootmine ning peenkeemia toodete valmistamine ja turustamine.

Meid iseloomustab avatus, pühendumus oma tegevusele ning pidev areng. Usume, et iga samm ja tegevus peavad looma suuremat väärtust kõigile – nii meie inimestele, partneritele ja klientidele kui ka kohalikule kogukonnale.

image alt text
image alt text

Meie missiooniks...

on väärtustada Eesti põhilist maavara - põlevkivi

image alt text

Oma visiooniks

on säilitada muutunud turuolukorras tänu efektiivsuse kasvule jätkusuutliku Eesti põlevikivitööstuse eestvedaja roll ja olla innovaatiline maailma liider põlevkivi potensiaali avamises

image alt text

Meie väärtused:

 • Avatus
 • Käive
 • Areng

Kontserni strateegilised eesmärgid lähiaastateks

Tooraine kättesaadavuse tagamine

Kontserni tänane tooraine vajadus on üle 5 miljoni tonni kaubapõlevkivi lubatud maksimaalse kaevandamise koos tagantjärele kaevandamise võimaluse juures 4,4 miljonit tonni. Seega on meie üks suurimaid ülesandeid otsida pidevalt võimalusi tekkinud olukorra muutmiseks.

Lõpptoodete maksimaalne väärindamine

Iga kaasaegse tööstusettevõtte eesmärgiks on väärtusahela järjepidev pikendamine. Kõige suurem potentsiaal on tänases tootmisahelas jäätmete väärindamisel ja õlitoodete omaduste parandamisel, mis on eriti oluline toodete nõudluse säilitamiseks maailmaturul järjest karmistuvate keskkonnanõuete tingimustes.

Põlevkivist maksimaalse energia eraldamine

Iga tootmise efektiivsuse ja jätkusuutlikkuse märgiks on tootmisprotsessi energiaefektiivsus, mis näitab kui palju toormega sisenevast energiast on muudetud kasulikeks toodeteks. Näiteks Petroter põlevkiviõlitehaste keskmine energiaefektiivsus ületab 90%. Kõrge näitaja saavutatakse tänu sellele, et lisaks põlevkiviõlile toodetakse auru, sooja vett ja kõrge kütteväärtusega poolkoksigaasi, millest VKG Energia toodab omakorda elektrienergiat, auru ja kaugküttevett. Meie eesmärgiks on kasutamata osa vähendamine läbi tootmisprotsesside energiaefektiivsuse tõusu.

Efektiivsusele suunatud organisatsioonikultuuri loomine

Efektiivse organisatsioonikultuuri kontekstis saame vaadata varade ja tööjõu tootlikkuse tõusu, töökohtade lisandväärtuse kasvamist ning tulemustele ja parendamistele suunatud juhtimist.

Põlevkiviõli konkurentsivõimeline omahind

VKG tegutseb volatiilsel turul, kus põlevkiviõli hind võib kõikuda lühikese ajaperioodi jooksul väga suures ulatuses. Konkurentsivõimeline omahind võimaldab meil saavutada kõrget likviidsust, mis aitab püsida kriisiperioodidel ning investeerida tehnoloogiasse ja tööjõudu.

Kontserni koosseisu
kuulub 7 tütarettevõtet

Tootmine

image alt text

VKG Kaevandused

Kontserni peamise tooraine ehk põlevkivi kaevandamine

Käive 72,3 miljonit eurot
Töötajaid 536

image alt text

VKG Oil

Põlevkivi ja peenkeemiatoodete tootmine

Käive 214,5 miljonit eurot
Töötajaid 678

image alt text

VKG Energia

Soojus- ja elektrienergia tootmine


Käive 80,5 miljonit eurot
Töötajaid 115

Teenused

image alt text

VKG Soojus

Soojusenergia jaotus ja müük


Käive 14,9 miljonit eurot
Töötajaid 19

image alt text

VKG Elektrivõrgud

Elektrienergia müük ja jaotus


Käive 13,6 miljonit eurot
Töötajaid 42

image alt text

VKG Logistika

Auto- ja raudteetranspordi logistikateenused

Käive 13,8 miljonit eurot
Töötajaid 108

image alt text

Viru RMT

Remondi- ja montaažiteenused


Käive 10,7 miljonit eurot
Töötajaid 169

image alt text

Viru Keemia Grupp

Tugiteenused kontserni tütarettevõtetele

Käive 9,1 miljonit eurot
Töötajaid 95

Meie põhilised tooted ja teenused

 • Merekütused
 • Kütteõlid kohalike katlamajade jaoks
 • Elektroodkoks elektroodide tootjate jaoks
 • Põlevkivi peenkeemiatooted parfümeeria, kosmeetika, tekstiilitööstuse jaoks
 • Põlevkivigaas soojus- ja elektrienergia tootmiseks
 • Auto- ja raudteetranspordi teenused
 • Aur ja konditsioneeritud õhk suurtööstusettevõtete tarbeks
 • Soojus- ja elektrienergia tootmine, ülekanne ja müük majapidamistele ja ettevõtetele
 • Masinate ja seadmete remont, montaaž ja rent
 • Konsultatsiooniteenused põlevkivi töötlemistehnoloogia vallas

Meie toodete ja teenuste
müügigeograafia

Belgia
Eesti
Gibraltar
Hiina
Hispaania
Holland
India

Inglismaa
Itaalia
Jaapan
Leedu
Läti
Poola
Saksamaa

Saudi Araabia
Senegal
Sloveenia
Soome
Taani
Togo
Ukraina

Uruguay
USA
Valgevene
Venemaa
Vietnam

2019. aasta prioriteedid

 • Tänaste tootmisvõimsuste maksimaalne ja stabiilne koormamine
 • Lõpptoodete maksimaalne väärindamine
 • Energiaefektiivsuse parandamine
 • Äriprotsesside tõhustamine läbi digitaliseerimise ja automatiseerimise
 • Tooraine kättesaadavuse tagamine
 • Keskkonna jalajälje vähendamine
 • Organisatsiooni ja inimeste arendus
 • Tänaste tootmisvõimsuste maksimaalne ja stabiilne koormamine
 • Lõpptoodete maksimaalne väärindamine
 • Energiaefektiivsuse parandamine
 • Äriprotsesside tõhustamine läbi digitaliseerimise ja automatiseerimise
 • Tooraine kättesaadavuse tagamine
 • Keskkonna jalajälje vähendamine
 • Organisatsiooni ja inimeste arendus