Muudatused Viru Keemia Grupi juhatuses

Uudised

30. Märts 2016

Viru Keemia Grupi nõukogu on otsustanud toetada juhatuse aseesimehe ja finantsdirektori Ahti Puuri otsust ametikohalt lahkuda. Kontserni juhatuse liikme ja finantsdirektori ametisse asub seni finantsdirektori asetäitjana töötanud Jaanis Sepp. Samuti aktsepteeris kontserni nõukogu VKG juhatuse liikme Jaanus Purga lahkumisavaldust. Muudatused jõustuvad 1. aprillist.

Ahti Asmann, Viru Keemia Grupi juhatuse esimees: „Juhatuse nimel tänan Ahtit ja Jaanust aastatepikkuse pühendunud ja tulemusliku töö eest kontsernis. Nende professionaalset tööd ja panust paljude projektide eestvedamisse ning õnnestumisse on raske üle hinnata. Ahti juures hindame võimekust tulemuslikult juhtida suure kontserni finantstegevust nii kiiresti arenevas kui ka muutlikus majanduskeskkonnas. Jaanus on andnud suure panuse kontserni kiiresse arengusse ning uute ärisuundade arendamisse. Just tänu ladusale meeskonnatööle ning loodud sünergiale teostati ambitsioonikad projektid ja saavutati märkimisväärseid tulemusi. Juhatus austab Ahti ja Jaanuse soovi rakendada oma jõudu, energiat ning saadud kogemusi uutes projektides. Soovin enda ja juhtkonna poolt neile edu, kordaminekuid ja uusi põnevaid väljakutseid. Juhatusel on hea meel, et saime Ahti Puurile pädeva mantlipärija Jaanis Seppa näol, kellel on pikaajaline kogemus korporatiivpanganduse valdkonnas ning kõik vajalikud kompetentsid kontserni finantstegevuse edukaks juhtimiseks.“

Oma pikaajalist töökäiku kontsernis alustas Ahti Puur 2006. aastal tütarettevõtte VKG Elektrivõrgud juhatuse liikmena ning jätkas 2009. aastast Viru Keemia Grupi finantsdirektori ja juhatuse aseesimehena. 2014. aastal valisid BIG4 audiitorbürood ja Äripäev Ahti Puuri aasta finantsjuhiks.

Ahti Puur, Viru Keemia Grupi juhatuse aseesimees ja finantsdirektor: „Minu jaoks on need kümme aastat kontsernis olnud eriline aeg, mille jooksul olen koos VKG meeskonnaga suutnud väga palju korda saata. Eelmisel nädalal lõppesid edukalt enam kui aasta kestnud läbirääkimised pankadega kontserni laenude restruktureerimise teemadel  ja sellega soovin tõmmata joone alla ühele ajajärgule oma elus. Tegin sellise otsuse pärast põhjalikku kaalumist, sest elurütm on osutunud väga tempokaks ja sündmusterohkeks ning enamasti viibides kodust eemal. Nüüd soovin nautida saabuvat kevadet, puhata ja seejärel minna vastu uutele väljakutsetele.“ 

Jaanis Sepp, Viru Keemia Grupi finantsdirektori asetäitja: „Olen kontserni juhatusele tänulik selle usalduse eest. Aastate jooksul on Ahti Puuril õnnestunud kokku koondada professionaalne meeskond ja teha suurepärast tööd kontserni finantstegevuse korraldamisel - sellist tööd on hea meel üle võtta. Omalt poolt olen valmis maksimaalselt panustama kontserni finantstöö edendamisse ja õnnestumisse sellel huvitaval, väljakutseid pakkuval ajal.“

Nafta maailmaturu ebastabiilsuse tõttu on VKG korrigeerinud ka oma investeerimistegevusi. Kontsernil on kindel soov viia lõpuni kõik käimasolevad keskkonnaalased projektid, kuid uusi arendusi lähiajal ette ei võeta. Seoses enamiku arendusprojektide peatamisega on Jaanus Purga otsustanud kontsernist lahkuda. Aprillis lõpeb tema kuueteistkümneaastane töö kontsernis juhatuse liikme ja arendusdirektori ametikohal.

Jaanus Purga, Viru Keemia Grupi juhatuse liige: „Kuusteist aastat on üks korralik periood, mis sai pandud Eesti põlevkivitööstuse arendamisse, Viru Keemia Grupi tootmiste ülesehitamisse ja põlevkiviteadmiste populariseerimisse maailmas. VKG on olnud minu kõige toredam ja põnevam töökoht - sellist koostööd ja mõistmist soovin kõigile. Oleme olnud VKGs rohkem nagu sõpruskond ja selle eest olen ma VKG aktsionäridele tänulik. Nüüd liigun edasi ja teen midagi hoopis muud.“

Kontserni tegevuse juhtimist jätkab viieliikmeline juhatus Ahti Asmanni eestvedamisel. Hetkel ei planeerita arendusdirektori ametikohta täita.

VKG on Eesti üks suuremaid põlevkivi ümbertöötlemise ettevõtteid ja maailma suuruselt teine põlevkiviõli tootja. Kontserni aastane panus riigieelarvesse on ligikaudu 35 miljonit eurot, millest üle kolmandiku moodustavad keskkonnatasud. Kontserni omandisse kuuluvad kaevandus, põlevkivi ümbertöötlemise tehased, elektrijaam ning elektri- ja soojuse jaotusettevõtted. 

Lisateave:

Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post irina.bojenko@vkg.ee