Viru Keemia Grupi uus juhatuse esimees on Ahti Asmann

Uudised

15. September 2015

Viru Keemia Grupi (VKG) uueks juhatuse esimeheks saab Ahti Asmann, kes oktoobris vahetab sellel ametikohal välja viimased kuus aastat kontserni juhtinud Priit Rohumaa.

Priit Piilmann, Viru Keemia Grupi aktsionär: „Ahti Asmann on pikaajalise rahvusvahelise juhtimiskogemusega tunnustatud juht ning meil on hea meel, et selline spetsialist liitub VKG tiimiga. Praegune juhtkond Priit Rohumaa eestvedamisel on saavutanud märkimisväärseid tulemusi ja viinud kontserni väga kõrgele tasemele. Seda tõestavad kasvõi kolm täisvõimsusel töötavat Petroter tehast. Samas jätkub põlevkivi- ja keemiatööstuses tormiline areng, mistõttu peame väga oluliseks prioriteediks koostööd just meie finants- ja riigipartneritega. Ahtil on tugevad kompetentsid antud valdkondades. Oleme veendunud, et tema on just see juht, keda keerulisi aegu üleelav kontsern vajab. VKG aktsionäride nimel soovin Ahtile jõudu uues ametis.“

Ahti Asmann: „Olen positiivselt meelestatud ja tänulik sellise väljakutse eest. VKG juhtkond on teinud suurepärase töö nii kontserni kui ka kogu valdkonna edendamiseks. Täna on oluline tagada efektiivsus ja ettevõtte tugevdamine, et saaks ka edaspidi panustada põlevkivi- ja keemiatööstuse arengusse ning Eesti majandusse. Pean oluliseks konstruktiivse koostöö jätkumist riigi ja finantsstruktuuridega. Tahan anda omapoolse panuse VKG arengusse ja olla heaks partneriks kontserni juhatusele, nõukogule ja VKG töötajatele.“

Ahti Asmann on lõpetanud Tartu Ülikooli majanduse eriala. Kaheksateist aastat oma karjäärist on ta töötanud SEB pangas erinevatel positsioonidel ning aastatel 2008-2010 juhatuse esimehe ametis. Viimased kolm aastat on Ahti juhtinud riigiettevõtet AS Eesti Raudtee.

Mai keskel oma soovist ametist lahkuda teavitanud Priit Rohumaa jätkab tööd uue juhatuse esimehe ametisse astumiseni ehk septembri lõpuni.

VKG on Eesti üks suuremaid põlevkivi ümbertöötlemise ettevõtteid ja maailma suuruselt teine põlevkiviõlitootja. Kontserni panus riigieelarvesse 2014. aastal ulatus 45 miljoni euroni. VKG annab tööd rohkem kui 2 150 inimesele Virumaal. VKG on vastutustundlik ettevõte, kelle omandis on kaevandus, seitse põlevkivi ümbertöötlemise tehast, sh tehased Petroter I, II ja III, kaks elektrijaama ning elektri- ja soojuse jaotusettevõtted. 

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post irina.bojenko@vkg.ee