Viru Keemia Grupi õlitehas Petroter III töötab täisvõimsusel

Uudised

14. September 2015

Viru Keemia Grupi õlitehas Petroter III töötab projekteeritud nominaalvõimsusel, mis tähendab 130-135 tonni ümbertöötatud põlevkivi tunnis. Seega võib kinnitada, et tehas on käivitatud ja töötab stabiilselt.

Meelis Eldermann, Viru Keemia Grupi juhatuse liige ja tehnikadirektor: „Kolmanda kaasaegsel tehnoloogial töötava tehase käivitamine on suur saavutus, mis kinnitab kontsernis vastu võetud otsuste õigsust, Viru Keemia Grupi inseneride poolt välja töötatud tehnoloogia töökindlust, energiaefektiivsust ja keskkonnasäästlikkust. Tehase kiire käivitamine kinnitab selgelt kontserni tugevust viia alustatud projektid lõpuni. Tänases keerulises turusituatsioonis on see oluline investeering Eesti põlevkivitööstuse arengusse. Kõige suurem ressursi sektori lisandväärtus tekib riigile just siis, kui investeeritakse arengusse. Tänases seisus on sektoril rohkem, kui kunagi varem vaja riigi tuge pikaajalise stabiilsuse tagamiseks.“

Petroter III tehase ehitus algas 2013. aasta oktoobris. Ehitusest käivitamiseni kuulus vähem kui kaks aastat. Täisvõimsusel töörežiim saavutati ühe nädalaga. Petroter III projekti maksumus on 84 miljonit eurot ning investeering kolme tehasesse kokku on üle 220 miljoni euro. Üks täisvõimsusel töötav tehas annab aastas riigile maksutulu umbes 17 mln eurot. Kolme tehasega loodi Ida-Virumaale kolmsada uut otsest hästitasustatud töökohta ja ligi tuhat kaudset töökohta.

VKG on Eesti üks suuremaid põlevkivi ümbertöötlemise ettevõtteid ja maailma suuruselt teine põlevkiviõlitootja. VKG annab tööd enam kui 2150 inimesele Virumaal. VKG omandis on kaevandus, seitse põlevkivi ümbertöötlemise tehast, sh tehased Petroter I, II ja III, tööstusenergia tootmiskompleks, oma transpordi-, remondi- ja elektritootmisbaasid.

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post irina.bojenko@vkg.ee