VKG Petroter II õlitehas töötles aastaga rekordilise miljon tonni põlevkivi

Uudised

3. September 2015

Eelmise aasta septembris Viru Keemia Grupis käivitatud teine Petroter-tehnoloogial töötav põlevkiviõlitehas saavutas esimese tööaastaga rekordilised tootmisnäitajad. Ühe aastaga töötati ümber üle miljoni tonni põlevkivi. Märkimisväärne tulemus tõestab, et tehas töötab stabiilselt ligi 120% võimsusel projekteeritud nominaalvõimsusest.

Priit Rohumaa, Viru Keemia Grupi juhatuse esimees: „VKG õlitehased on hea näide sellest, kuidas erafirma on viimase kuue aastaga välja ehitanud kolm eesrindlikku kaasaegset õlitehast. Investeering kolme vabrikusse on olnud üle 220 miljoni euro. Rajatud uued vabrikud suudavad kalendriaastas töödelda üle kolme miljoni tonni põlevkivi. Kapitalimahukas õliäris on võitja see, kes suudab väiksema investeeringuga rajada tootmisvõimsuse, mis käivitub kiiresti ning töötab stabiilselt ja seisakuteta. Tehase kiire käivitus ja rekordilised näitarvud tõestavad, et meie inseneride poolt tehtud muudatused ja võetud tehnilised riskid on ennast õigustanud.“

Meelis Eldermann, Viru Keemia Grupi juhatuse liige, tehnikadirektor: „Õlitehase Petroter II kõrged ümbertöötamise näitajad tõestavad tehase laitmatult stabiilset tööd, kontserni spetsialistide poolt arendatud Petroter-tehnoloogia jätkusuutlikkust ja kollektiivi kõrget pädevust. Rajatud tehased vastavad nii tehnoloogiliselt kui ka keskkonnanõuete osas parima võimaliku tehnika nõuetele. Petroter-tehnoloogial töötavad õlitehased on praktikas tõestanud oma töökindlust, energiaefektiivsust ja keskkonnasäästlikkust.”

VKG Petroter II põlevkivitöötlemistehase võimsus on 3600 tonni põlevkivi päevas. Petroter II projekti maksumus on 65 miljonit eurot. Täisvõimsusel töötav tehas annab aastas riigile maksutulu üle 14 miljoni euro.

VKG on Eesti üks suuremaid põlevkivi ümbertöötamise ettevõtteid ja maailma suuruselt teine põlevkiviõlitootja. VKG annab tööd enam kui 2100 inimesele Virumaal. VKG omandis on kaevandus, seitse põlevkivi ümbertöötamise tehast, sh tehased Petroter I, II ja III, tööstusenergia tootmiskompleks, oma transpordi-, remondi- ja elektritootmisbaasid. Viimase kaheksa aastaga on loodud üle 1200 uue töökoha. 

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post irina.bojenko@vkg.ee