VKG Energia võtab kasutusele uue elektritootmise kompleksi

Uudised

13. August 2015

VKG Energia Põhja soojuselektrijaama võimas elektritootmise kompleks, mille laiendamiseks on kulunud veidi alla kolme aasta ja kuhu on rajatud uus turboagregaat ja alajaam ning renoveeritud katel, on valmis tööd alustama. Seadmed rakendatakse augusti lõpuks ning esimest toodangut plaanitakse juba septembris. 

Meelis Eldermann, VKG tehnikadirektor ja juhatuse liige: „VKG tootmisvõimaluste laiendamise ja kolmanda Petroter-tehnoloogial töötava põlevkiviõlitehase käivitamisega on uuel kompleksil väga suur roll. Õlitehastes toodetud põlevkiviõlile lisaks on produktideks uttegaas, aur ja soe vesi, mis suunatakse elektrijaama ning toodetakse elektrienergiat ja ümbritsevatele linnadele sooja. Antud lahendus annab võimalust kasutada maksimaalselt ära põlevkivist saadavat energiat ja vältida täiendavate fossiilsete kütuste kasutamist. VKGs rakendatud energia ja soojuse tootmismeetod on põlevkivi otsepõletamisega võrreldes kordades efektiivsem ning oluliselt väiksema keskkonnajalajäljega. Projekt aitab kaasa energiaefektiivsuse tõusule ning ressursside keskkonnahoidlikule kasutusele põlevkivitööstuses.“ 

Marek Tull, VKG Energia juhatuse liige: „Projekti raames ehitati välja uus turbiin, generaator, jahutussüsteem, alajaam ning renoveeriti katel. Kõikidel objektidel toimuvad praegu viimased plaanilised seadistustööd ja katsetused. Meeskonnad on komplekteeritud ja personali koolitamine on lõppjärgus. Projekti realiseerimisel suureneb ettevõtte tootmisvõimsus, paraneb oluliselt ettevõtte tootmiskompleksi töökindlus ja efektiivsus. Kompleksi kogumaksumus on 28 miljonit eurot, millest 15 miljonit moodustab turboagregaadi investeering.“

Kasutuselevõetavate seadmete parameetrid:
Turbiini maksimaalne võimsus on 27 MW. Turbiin on valmistatud Venemaal, Kaluga turbiinitehases, generaator pärineb Inglismaalt Brush’i tehasest. See on juba teine sarnane turboagregaat VKG Energia kompleksis. Turboagregaat nr 5 töötab aastast 2011.
Katla nimivõimsus on 75 tonni auru tunnis.
Alajaam töötab 110 kV pingel nimivõimsusega 40 MVA. Alajaam on vajalik tootmiskompleksi ühendamiseks põhivõrguettevõtte Elering AS-iga.    

Kompleksi projekteerimises ning ehituses osalesid nii kohalikud kui ka välisettevõtted, suurimad alltöövõtjad olid VKG Elektriehitus AS, Eesti Energomontaaž AS, UAB Ekobana (Leedu). 

VKG Energia on Eesti suuruselt teine elektritootmis- ja jaotusettevõte, kelle peamiseks tegevusalaks on energeetika: elektrienergia tootmine, ost ja müük suurtarbijatele (rohkem kui 1 GWh), soojusenergia tootmine ja tööstusettevõtete varustamine tööstusliku auruga. Ettevõttel on kaks soojuselektrijaama. VKG Energia soojuslik koguvõimsus on 400 MW ja ettevõtte elektri tootmisvõimsus on 95 MW. VKG Energia oli Eesti esimene ettevõte, kus hakati suitsugaasi puhastamiseks kasutama väävlist väävlipüüdmisseadet. Täna töötab kaks väävlipüüdurit ja juurde ehitatakse kolmandat.    

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel  334 2702
GSM  523 2700
E-post: irina.bojenko@vkg.ee