Viru Keemia Grupis käivitati üks konserveeritud põlevkivitöötlemistehastest

Uudised

3. Juuli 2015

Eile, 2. juulil, taaskäivitas Viru Keemia Grupp (VKG) põlevkiviõlivabriku (1000-tonnine gaasigeneraator), mille tegevus oli eelmise aasta detsembrist konserveeritud. Taaskäivitamine osutus võimalikuks tänu 15. juunil vastu võetud seadusemuudatusele, mis lubab kaevandada varasematel aastatel kasutamata jäänud ressursse. 

Priit Rohumaa, Viru Keemia Grupi juhatuse esimees: „Oleme tänulikud töörühmale ja koalitsioonivalitsusele tehtud töö ja koostöö eest ning põlevkivi kaevandamise ja töötlemise sektoritele osutatud toetuse eest. Seadusemuudatus annab meile rohkem võimalusi manööverdada ja planeerida oma äritegevust. “ 

Tehase käivitamisega alustati 2 juulil, kuid ettevalmistustööd selleks kestsid umbes kaks nädalat – alates hetkest kui tehti teatavaks seadusemuudatus, mis lubab kontserni koosseisu kuuluval Ojamaa kaevandusel tõsta kaevandamise mahtusid eelnevalt lubatud, kuid kasutamata jäänud mahtude arvelt. 

Nikolai Petrovitš, VKG Oili juhatuse liige: „Tegemist on mittestandardse käivitamisega. Peaaegu pool aastat oli gaasigeneraator konserveeritud olekus. Enne käivitamist kontrolliti kõiki süsteeme põhjalikult. 3. juuli seisuga töötab tehas stabiilselt ja täisvõimsusel.“ 

Läbiviidud muudatused kajastuvad positiivselt ka töötajate arvus – 2. juuli seisuga töötab kontsernis 2 102 töötajat. Peale eelmise aasta detsembris otsustatud koondamist moodustas ettevõtte töötajaskond 1 996 inimest. 

Tea Allikmäe, VKG personaliosakonna juhataja: „Viimase ajaga on töötajate arv tõusnud 106 inimese võrra, nende hulgas on endisi töötajaid, keda kutsusime tagasi ja lisaks uued töötajad. Personali arv kasvas kõigis kontserni ettevõtetes.“ Personali värbamine toimub ka praegu. Lisainfot saab VKG kodulehelt

Lisainfo:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel. 334 2702
GSM 52 32 700
e-post: irina.bojenko@vkg.ee