VKG teine väävlipüüdmisseade on kontserni järjekordne oluline samm puhtama keskkonna suunas

Uudised

5. Mai 2015

05. mail avas VKG Kohtla-Järve tootmisterritooriumil teise väävlipüüdmisseadme, mis puhastab soojus- ja elektrienergia tootmise käigus tekkivad suitsugaasid väävlist Novel Integrated Desulphurisation (NID) tehnoloogia järgi.

Eesti Vabariigi keskkonnaminister Marko Pomerants: "Põlevkivi töötlev tööstus on suure keskkonnamõjuga. Selle päevakohaseks näiteks on ühe ettevõtte - Viru Keemia Grupi väävliheitmete vähendamiseks vajalike kulutuste maht ja avatavale seadmele pandud ootused, et seda mõju vähendada. "Keskkonnaministrina on mul alati hea meel konkreetsete keskkonnakaitseliste sammude üle. Keskkonnamõjuta oleks vaid suletud ettevõte, aga sellest ei ole abi ei riigil, ega tööta inimestel," lisas Pomerants.

VKG juhatuse esimees Priit Rohumaa: „Meie eesmärgiks on arendada tasakaalu tööstuse ja säästliku keskkonnahoiu vahel. Üks viimaseid Viru Keemia Grupis realiseeritud nn „rohelisi“ projekte on väävlipüüdmisseadme NID II edukas käiku andmine. Väävlipüüdurid aitavad edendada säästvat arengut ning ringlusmajanduse põhimõtteid Eestis. Antud projekti võib julgelt pidada heaks näiteks kontserni üldisest strateegiast, kus on kasutatud põlevkivi potentsiaali maksimaalselt ära“.

VKG Elektrivõrgud juhatuse liige Tarmo Tiits: „Põlevkiviõli tootmisprotsessis tekivad energeetilise potentsiaaliga generaator- ja poolkoksigaasid, mida kasutame soojuse ja elektri toomiseks. Soojus- ja elektrienergia tootmise käigus tekkivad suitsugaasid puhastatakse väävlist Novel Integrated Desulphurisation (NID) tehnoloogia järgi. Tööstuslike õhuheitmete puhastamine väävlist on prioriteetseks suunaks kogu Euroopa Liidus. See on juba teine seade, mis pandi tööle VKG Energias. Esimene sedalaadi seade lasti käiku juba 2008.aastal. Sõltuvalt töörežiimist püüab üks seade kuni 2000 tonni väävlit aastas“.

Hiljuti valminud väävlipüüdmisseadme NID II maksumus on ca 6 300 000 eurot. VKG Energia väävlipüüdmissüsteemi ehitamist toetas 411 564 euro ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskus. Samuti on projekti rahastajaks laenu näol üks Euroopa keskkonnasõbralikumaid pankasid EBRD, kes on antud lahendust samuti pidanud ainulaadseks ja toetust väärivaks. 

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post irina.bojenko@vkg.ee