Viru Keemia Grupi põlevkiviõlitehas Petroter II töötab üle poole aasta täisvõimsusel

Uudised

26. Märts 2015

Eelmisel aastal Viru Keemia Grupis (VKG) käivitatud ja kontserni inseneride poolt  täiustatud, keskkonnasäästlikul  tehnoloogial rajatud põlevkiviõlitehas Petroter II töötab juba üle poole aasta täisvõimsusel. 

Alates Petroter II avamisest, mis toimus 2014. aasta 7. oktoobril Eesti Vabariigi peaministri Taavi Rõivase osavõtul, on tehases toodetud üle 70 000 tonni põlevkiviõli. Tehas käivitati rekordiliselt lühikese ajaga – kolme nädala jooksul – ning juba alates järgmistest kuudest töötas ta projekteeritud täisvõimsusel.  Õigustasid ennast ka tehase ressursikasutuse ja keskkonnakaitse põhimõtteid järgivad meetmed. Nii võimaldab Petroter II katel-utilisaator efektiivsemalt kasutada suitsugaasides sisalduvat orgaanikat ja süsinikdioksiidi, tootes auru ja sooja vett ümbritsevate linnade kütmiseks. 

VKG juhatuse liige, tehnikadirektor Meelis Eldermann: „Petroter II esimese poolaasta töötulemused näitavad, et nii tehase tehnoloogia, mis täiustati kontserni inseneride teadmiste ja kogemuste põhjal,  tehase ehitus, mida teostasid Eesti parimad ehitusspetsialistid meie töötajate juhendamisel, tehase käivitus, millest võtsid osa kontserni parimad keemiainsenerid, ning õlitehase käitlus on kõrgel tasemel. Vaatamata Petroter II edukale käivitamisele ja töökindlusele, tunneme endiselt muret põlevkivitöötlemisvaldkonna perspektiivide pärast –  keskkonnamaksude ja põlevkivi kaevelimiidi teemad on aktuaalsed ja võivad mõjutada tööstuse edasist käekäiku.“  

VKG on Eesti suurim põlevkivi ümbertöötlemisettevõte ja maailma suuruselt teine põlevkiviõlitootja. VKG annab tööd ligikaudu 2000 inimesele Virumaal. Seoses põlevkiviõli müügihinna languse, mida põhjustas nafta hinna kukkumine, keskkonnamaksude pideva tõusu ja sisseostetava põlevkivi kõrge hinnaga oli kontsern sunnitud rakendama säästuplaani, sh koondama üle 250 inimese.  VKG omandis on kaevandus, neli töötavat põlevkivi ümbertöötlemistehast, sh üle viie aasta täisvõimsusel töötav tehas Petroter I, tööstusenergia tootmiskompleks, oma transpordi-, remondi- ja elektritootmisbaasid. 

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel  334 2702
GSM  523 2700
E-post irina.bojenko@vkg.ee