Selgunud on 2011. aasta parimad keskkonnateod

Uudised

1. Detsember 2011

1. detsembril kell 14 kuulutas keskkonnaminister Keit Pentus Tallinnas, F-hoones välja silmapaistvamad selle aasta keskkonnateod.

Konkursile laekus 9 keskkonnateo, 14 keskkonnategija ja 14 keskkonnateokese kandidaati. Keskkonnateo ja -teokese tiitlitele võis kandidaate esitada igaüks, lubatud oli ka enda kandidatuuri ülesseadmine. Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte esiletõstmiseks sai ettepaneku teha kas ettevõte ise või erialaliit.

"Aasta keskkonnategu on hea näide sellest, kuidas ühendada nutikas idee, innovatsioon ja vana ning väärtusliku eest hoolitsemine," selgitas keskkonnaminister Keit Pentus. Ta lisas, et Aasta keskkonnateo tiitli välja andmisel soovitakse esile tõsta neid, kes on rakendanud uudseid lahendusi ja kes on heaks eeskujuks, kuidas majanduse arendamisel arvesse võtta ka looduse hoidmise vajadust.

Hindamiskomisjon selgitas konkursivõitjad välja kolmes kategoorias: aasta keskkonnateo auhind 2011, millele kandideerisid avalikkuse keskkonnateadlikkust suurendanud teod; aasta keskkonnateokese auhind 2011, kus võistlesid laste- ja noorte keskkonnaharidusega seotud projektid ning aasta keskkonnategija auhind 2011, millele konkureerisid keskkonnasõbralikkusega silma paistnud ettevõtted. Parimaid konkursil osalejaid tunnustab Keskkonnaministeerium rahaliste ja mitterahaliste auhindadega ning keskkonnategija, -teo ning -teokese märgise kasutamise õigusega.

Tunnustuse pälvivad:

Aasta keskkonnategu 2011 auhind:
* MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus, „HappyFish“
„HappyFish“ projekti eesmärk on taastada Emajõe kalade koelmualad ning suurendada Emajõe vanajõgede suudmeid setetest ja luhtadelt võsa puhastamise kaudu. Projektist ei saa kasu mitte ainult kalad, vaid ka looduskaitsjad, kalastajad ning paadimatkajad.

Aasta keskkonnateoke 2011 auhind:
* MTÜ JCI GO Koda, „Laste teadlikkuse tõstmine prügi teemal“
MTÜ JCI GO Koda on teinud tänuväärset tööd laste harimisel jäätmete teemal. Selleks on valminud näiteks näidend "Prügihunt ja Superjänes", mida on etendatud lastele üle Eesti kokku 50-l korral. Samuti on näidendist valminud DVD, mida saab näidata õppematerjalina nii lasteaia- kui ka algklasside lastele.

Aasta keskkonnategija 2011 auhind:
Keskkonnajuhtimise kategoorias:
* Viru Keemia Grupp (VKG)

VKG sai oma võidupunktid keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamise eest, mis tähendab, et ettevõte on oma tegevusega kaasnevad kõik võimalikud keskkonda mõjutavad tegevused kaardistanud ja keskkonnamõjud arvesse võtnud. Selle tulemusena suudab VKG paremini ja säästlikumalt kasutada oma ressurssi, tagada keskkonnasaaste kontrolli ning selle plaanipärast vähendamist ning samuti järgida sotsiaalse vastutustundliku käitumise põhimõtteid.

Keskkonnasõbraliku protsessi kategoorias:
* Ragn-Sells AS
Ragn Sells AS on rakendanud kõrgtehnoloogilise segaolmejäätmete mehhaanilis-bioloogilise töötlemise, mis on unikaalne nii Eestis kui ka kogu Põhja-Euroopas. Eesmärk on kasutada ära rohkem tavajäätmeid (85%), kus uues tehases sorteeritakse välja taaskasutusse suunatavad materjalid, mida kasutatakse toorainena uute toodete tootmisel. Toorainena mitte kasutatavatest jäätmetest valmib kütus, mida kasutatakse energiatootmisel. Energiatootmisel tekkiv tuhk kasutatakse omakorda ära ehitusmaterjalide tootmiseks. Kunagi varem ei ole Eestis sellises mahus olmejäätmeid suunatud taaskasutusse.

Keskkonnasõbraliku toote/teenuse kategoorias:
* Baltic Agro AS

Baltic Agro AS pakub väetamisteenust spetsiaalse lägalaotusmasinaga. Masin laotab läga põllule väga ühtlaselt, vastavalt laotusnormile, mattes läga mulla sisse ning töödeldes lisaks randaalseadmega veel mulla pindmise kihi. Sellega jääb lisaks laotamisele ära ka üks mullaharimiskäik ning põllud on valmis koheselt külviks. Tooraineks kasutatakse vedelsõnnikut loomakasvataja enda lautadest, kuid kasutakse ka ära nende loomakasvatajate vedelsõnnik, kellel ei ole põldusid.