VKG: Rõõm, et meie pikaajaline pühendumine keskkonnahoiule sai kõrge tunnustuse

Uudised

1. Detsember 2011

PRESSITEADE

Täna, 1. detsembril, sai Eesti suurim põlevkivikeemiakontsern Viru Keemia Grupp AS Aasta Keskkonnategija tiitli keskkonnajuhtimise kategoorias.

VKG juhatuse esimees Priit Rohumaa: „Meil on eriti hea meel selle üle, et VKG pikaajaline sihikindel tegevus keskkonnakaitse alal leidis tunnustust. Me oleme näide sellest, kuidas Eesti suurtööstuse ettevõte viib nõukogude ajast pärinevat tootmiskompleksi Euroopa parimate tööstusettevõtete tasemele. VKG omanikud, juhtkond ja kõik töötajad pingutavad selle nimel, et rakendada kaasaegseid tehnoloogiaid keskkonnakaitses ja ressursi säästlikul kasutamisel“.

VKG keskkonnakaitselised investeeringud said alguse juba 2001. aastal ning viimase 10 aasta jooksul ületas investeeringute maht 60 mln. eurot. Ettevõtte kõik investeeringud sama aja jooksul ületasid 360 miljonit eurot, mis teeb VKGst Eesti suurima investori. VKG insenerid on kaasaegsete tehnoloogiliste lahendustega täiendanud põlevkivi ümbertöötlemise kitsaskohti. Põlevkivikontserni nimele on registreeritud paljud põlevkivi ümbertöötlemist parendavad tehnoloogia kasulikud mudelid ja patendid. Eelmisest aastast käivitati Eesti kõige modernsem põlevkiviõli tootmise tehas Petroter, mis sai samuti rahvusvahelise patendikaitse 29.septembril 2011.

VKG on Eesti suurim põlevkivi ümbertöötlemisettevõte, mille 2011. aasta käive on umbes 180 mln. eurot, kasum ligi 20 mln. eurot ning töötajate arv ületab 1700 inimest. Ettevõtte omandis on 5 põlevkivi ümbertöötlemise vabrikut; Ojamaa allmaakaevandus, 3 soojuselektrijaama; Jõhvi ja Kohtla-Järve linna soojaettevõtted ning Kirde-Eesti elektrivõrk.

Lisateave:
Julia Aleksandrova
VKG avalike suhete juht
Tel. 334 2702
GSM 523 2700
E-post: julia.aleksandrova@vkg.ee

Detsembri uudised:

Selgunud on 2011. aasta parimad keskkonnateod / 1. Detsember