Tule tööle!

Viru Keemia Grupp AS on Eesti erakapitalil põhinev riigi suurim põlevkivitöötlemisettevõte.

Kontserni peamiseks tegevusalaks on põlevkiviõli ning soojus- ja elektrienergia tootmine. 

VKG töötab rahvusvaheliselt tunnustatud sotsiaalse vastutuse põhimõtete alusel VKG tagab oma töötajatele ohutu ja mugava töökeskkonna ning ausad töösuhted VKG arendab ressursi- ja keskkonnasäästlikke tehnoloogiavaldkondi ning juurutab neid tootmisse.

Kontserni tütarettevõtted annavad tööd ligikaudu 1800 inimesele ja tegutsevad järgmistes valdkondades:

VKG Oil
Põlevkiviõli ja peenkeemiatoodete tootmine

VKG Kaevandused
Kontserni peamise tooraine ehk põlevkivi kaevandamine

VKG Energia
Soojus- ja elektrienergia tootmine

VKG Soojus
Soojusenergia jaotus ja müük

Viru RMT
Remondi- ja montaažiteenused

VKG Transport
Auto- ja raudteetranspordi logistikateenused

VKG Elektriehitus
Tööstusenergeetika ja elektriehitusteenus

VKG Elektrivõrgud
Elektrienergia müük ja jaotus

VKG Plokk
Põlevkivituhast ehitusmaterjalide tootmine