Kliendi rahulolu leht

VKG Transport AS

Palume anda hinnang meie ettevõtte poolt osutava teenuse kohta, kasutades 4-palli süsteemi:
4 - Me oleme väga rahul (100-70%). Koostöö tulemused on täielikult vastanud meie ootustele.
3 -
Me oleme üldjoontes rahul (69-60%).
-
Me oleme pigem rahul  (59-50%). Alustasime koostööd hiljuti, vähene kogemus objektiivseks hindamiseks.
2 -
Me pigem ei ole rahul ( 49-30%).
1 -
Me ei ole üldse rahul (alla 29%).

1. Teenuse kvaliteet vastab ootustele.
2. Teenuse kvaliteet vastab kokkulepitud tingimustele.
3. Avaldused, mis on tehtud reklaamis VKG Transport AS-i poolt osutavate teenuste suhtes, vastavad osutatud teenuste kvaliteedile.
4. Teenindamise kvaliteet vastab Meie ootustele.
5. Alati on võimalik saada kompetentset infot.
6. Veodokumendid on õigesti vormisatud ja on alati olemas kohaletoimetamise/ tellimuse täitmise ajal.
7. Teenindav personal teab oma klientide vajadusi.
8. Teenindav personal töötab operatiivselt, reageerib kliendi soovidele kiiresti.
9. Teenindav personal on viisakas, tähelepanelik ja abivalmis.
10. Ettevõtte täidab oma lubadused tähtaegade täitmise suhtes.
11. Teenuste hinnad on vastuvõetavad ja konkurentsivõimelised.
12. Kaebuste olemasolul reageerib ettevõtte kiiresti, et lahendada tekkinud situatsioon ja annab asjakohase tagasiside.
13. Koostöös VKG Transport AS-ga tunneb klient ennast ohutult.
14. Informatsioon ettevõtte teenuste kohta on alati kättesaadav Internet-i kaudu.