VKG Transport AS

Tooted ja teenused

VKG Transport on transpordiettevõte, mis osutab auto- ja raudteetranspordi teenuseid logistika valdkonnas.

Ettevõte veab veoseid autotranspordiga, remondib ja hooldab raudteid, osutab kaubavedude ekspediitorteenuseid raudteedel.

Töötame põhimõttel „Klient on kõige tähtsam”.
Oma tegevuse aluseks loeme klientide efektiivset ja paindlikku teenindamist.