VKG Soojus AS

Tooted ja teenused

VKG Soojus AS on võrguettevõte, kes tegeleb soojusenergia edastamise ja müügiga Ahtme-Jõhvi piirkonnas ning Kohtla-Järvel. Ettevõte varustab soojusega üle 30 000 elanikuga piirkonda.

2013. aasta jaanuarist pandi vana Ahtme soojuselektrijaam ELi keskkonnanõuete tõttu kinni ning Ahtme ja Jõhvi piirkonda hakati kütma Kohtla-Järve tööstusterritooriumilt kulgeva soojustrassi abiga. Üle 20 km pikk ja ligi 20 miljonit eurot maksev soojustrass hakkas tarnima piirkonnas põlevkivi ümbertöötamisel tekkivat jääksoojust. Piirkonna praeguse ja tulevase soojamajanduse kindlustamiseks sai 2011. aasta märtsil käivitatud ka tipp- ja reservkoormuse katlamaja.

8. märtsil 2011 Kohtla-Järve Soojus ASi läks täielikult üle VKG tütarettevõttele VKG Energia OÜ omandisse (alates augustist 2006 kuni märtsini 2011 kuulus VKG Energia OÜle vaid 40% ettevõte aktsiapakett). Kohaliku soojatootja ja -jaotaja üle võtmine sai võimalikuks tänu VKG sihikindlale veendumusele, et kohalik põlevkivitööstus on kõige parem ja loogilisem soojaallikas Kohtla-Järve, Jõhvi ja Ahtme piirkonna jaoks.

Ettevõtte kodulehekülg