Rahulolu-uuring

VKG Oil AS

Lugupeetud koostööpartner

VKG Oil AS soovib Teile olla usaldusväärne partner läbi aastate.

Selleks, et selgust saada, kuidas on meie kliendisuhted 2018. aasta jooksul arenenud, oleme koostanud lisatud küsimustiku. Küsimustele vastates annate hinnangu meie firma positsioonile ja toodetele, samuti meie müügitööle, klienditeenindusele ning müügitoetusele.
Saadud infot soovime kasutada Teile paremate toodete ja teenuste pakkumiseks tulevikus. Me soovime kaasata oma kliente firma arendusprotsessi ja kasutame selleks kliendiuuringut kui töövahendit vajaliku informatsiooni kogumiseks ja süstematiseerimiseks.

Palun leida mõni minut vastamaks meie küsimustele. Soovi korral anname Teile ka tagasisidet uuringu tulemuste kohta.

Küsimustik on avatud alates 11.02.2019 kuni 17.02.2019.

Edu soovides
Margus Miidla
VKG Oil AS

Vasta küsimustele skaalal 1 (ei nõustu üldse) ... 5 (nõustun täielikult)

1. Minu arvates on VKG Oil AS töötajate kvalifikatsioon ja kompetentsus kõrge.
2. Minu arvates on VKG Oil AS töötajate suhtluskultuur hea.
3. Minu arvates tarnib VKG Oil AS tooted tellijani tähtajaliselt.
4. Minu arvates reageerib VKG Oil AS operatiivselt ”kiiretele” tellimustele.
5. Minu arvates täidab VKG Oil AS kõiki ostu-müügilepingu tingimusi.
6. Minu arvates esitab VKG Oil AS korrektselt tehingutega seotud dokumendid.
7. Minu arvates on VKG Oil AS tooted kvaliteetsed.
8. Minu arvates on VKG Oil AS tulevikus kindel koostööpartner.