Põlevkivikütteõlid

VKG Oil AS

Põlevkivikütteõli kasutatakse laevakütuste lisandina, katelde ja tööstuslike ahjude kütteks. Õli eelisteks naftamasuudi ees on väike viskoossus, madal hangumistäpp ja väike väävlisisaldus.

Põlevkivikütteõli seguneb hästi naftamasuutidega (M-100, M-40) igas vahekorras. Võimaldab naftamasuudiga segades saavutada spetsifikatsioonidele vastavaid tooteid (enim leiab kasutamist laevakütustes IFO380 ja IFO180) ning sujuvalt üle minna ühelt kütuse liigilt teisele.

Näitarvu nimetus Norm Katsemeetodid
  VKG еxtra light VKG light VKG sweet VKG C VKG D VKG D-1  
Tihedus 15 °C juures, кg/m3, maks. 923,0 965,0 994,0 Ei normita Ei normita 1050,0 ASTM D 4052
Kinemaatiline viskoossus 50 °C juures, сSt, maks. 4,0 8,0 25,0     150,0 ASTM D 445 või ISO 3104
Tingviskoossus 80 °C juures, kraadides, maks.       1,5 2,8   ASTM D 1665
Vee massiosa, %, maks. 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 ASTM D 95 või ISO 3733
Tuha massiosa, %, maks. 0,02 0,02 0,02 0,08 0,1 0,1 ASTM D 482 või ISO 6245
Väävli massiosa, %, maks. 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 ASTM D 4294
Leektäpp, °C :
lahtises tiiglis, min.

50

-10

61
 
ISO 2592
kinnises tiiglis, min.   55 67     61 ASTM D 93 või
ISO 2719
Hangumistemperatuur, °C, maks. -30 -24 -17 -25 -15 -10 ASTM D 97
Alumine eripõlemissoojus,  MJ/kg, min.         40,0   ASTM D 4868