Summaarsed põlevkivifenoolid

Fenoolid ja fenoolitooted

Summaarseid fenoole saadakse põlevkivi termilisel töötlemisel tekkinud utteveest. Summaarsed põlevkivifenoolid peamiselt kõrge reaktsioonivõimega alküülresortsiinid. 

TOOTE TEAVE

CAS Number 807618-23-1
EÜ Number 447-750-9
Välimus Tumepruun vedelik
Sulamistemperatuur, °С   16
Keemistemperatuur, °С 175-340
Sünonüümid Põlevkivifenoolid,
summaarsed fenoolid

 SPETSIFIKATSIOON

Fenoolide massiosa, %, min  95,0  
Neutraalsete õlide massiosa, %, max    3,5
Vee massiosa, %, max  1,0
Tuha massiosa, %, max  0,06

KASUTAMINE 
Kasutatakse toorainena naha parkainete, tampoonimissegude ja erinevate liimvaikude tootmisel. 

OHUTUSKAART

Diana Berseneva