Põlevkivifenoolide fraktsioon REZOL

Fenoolid ja fenoolitooted

Rezol on keeruline alküülresortsiinide segu. Seda toodetakse põlevkivi mitmekülgsel termilisel töötlemisel koos moderniseeritud toimingutega, mille tulemusena saadakse peamiselt vesilahustuvaid fenoolseid ühendeid ning erinevaid tooteid, mida iseloomustab kõrge hapnikusisaldus.

TOOTE TEAVE

EÜ Number 447-770-8
Välimus Tumepruuni kuni musta värvi
amorfne tahke aine
Sulamistemperatuur, °С    38
Keemistemperatuur, °С >270
Tihedus, kg/m³ (20 °C juures)    ~1150
Sünonüümid Põlevkivifenoolid, 
põlevkivifenoolide segu

SPETSIFIKATSIOON

5-metüülresortsiini massiosa, %, min   40  
Resortsiini massiosa, %, max  7
Vee massiosa, %, max  1
Üheaatomiliste fenoolide massiosa, %, max    1

KASUTAMINE 
REZOL’i saab kasutada järgmiste toodete valmistamiseks: 

• autokummid (adhesiivsüsteemi oluline koostisosa) ja kummitooted; mitmesugused liimid, eriti kõrge suutlikkusega puiduliimid (puidu liimimine toatemperatuuril koos struktuurilise terviklikkuse ja veekindlate omadustega), 
• vaigud; 
• liimühendid; 
• plastid; 
• tulekindlad plastilisandid
• valguskindlad ühendid plastide kaitsmiseks ultraviolettvalguse eest;
• UV-valguse stabiliseerijad; 
• tuletõkkematerjalid; 
• põllumajanduskemikaalid; 
• antioksüdandid; 
• värvid; 
• lõhkeainete detonaatorid; 
• polüuretaanahelate pikendajad; 
• sünteetilised parkained; 
• ja paljud muud orgaanilised ühendid. 

STABIILSUS / REAKTSIOONIVÕIME
Materjal on kergelt happeliste omadustega. Keskkonnamõjudele stabiilne. Reageerib oksüdeerijate ja leelismetallidega. Kokkupuutel hapnikuga tekib tootele oksüdeerunud kiht. Toote põlemisel, plahvatamisel ja keemilisel reaktsioonil võivad eralduda mürgised aurud või gaasid.

Näidised on tellimisel kättesaadavad laboratoorsetes kogustes (kuni 400 ml). 

OHUTUSKAART

Diana Berseneva