Põlevkivifenoolide fraktsioon HONEYOL

Fenoolid ja fenoolitooted

HONEYOL on keeruline alküülresortsiinide segu. Seda toodetakse põlevkivi mitmekülgsel termilisel töötlemisel koos moderniseeritud toimingutega, mille tulemusena saadakse peamiselt vesilahustuvaid fenoolseid ühendeid ning erinevaid tooteid, mida iseloomustab kõrge hapnikusisaldus. 

Alküülresortsiinide fraktsiooni täpne koostis ja puhtus sõltub protsessi erinevatest parameetritest. Sõltuvalt turgude nõudlusest toodab VKG erinevaid põlevkivifenoole, mida kasutatakse toorainena erineva rakendusega keemiatööstustes. 

TOOTE TEAVE

EÜ Number 447-760-3
Välimus Merevaiguvärvi tahke aine
Sulamistemperatuur, °С    53-77
Keemistemperatuur, °С 266-320
Tihedus, kg/m³ (20 °C juures)    1140-1170
Sünonüümid Põlevkivifenoolid,
põlevkivifenoolide segu

SPETSIFIKATSIOON

5-metüülresortsiini massiosa, %, min   48
5-etüülresortsiini massiosa, %, max 12
Resortsiini massiosa, %, max  7
Vee massiosa, %, max  1
Üheaatomiliste fenoolide massiosa, %, max  1

KASUTAMINE 
HONEYOL’i saab kasutada järgmiste toodete valmistamiseks: 

• autokummid (adhesiivsüsteemi oluline koostisosa) ja kummitooted; mitmesugused liimid, eriti kõrge suutlikkusega puiduliimid (puidu liimimine toatemperatuuril koos struktuurilise terviklikkuse ja veekindlate omadustega), 
• vaigud; 
• liimühendid; 
• plastid; 
• tulekindlad plastilisandid; valguskindlad ühendid plastide kaitsmiseks ultraviolettvalguse eest; 
• UV-valguse stabiliseerijad; 
• tuletõkkematerjalid; 
• põllumajanduskemikaalid; 
• antioksüdandid; 
• värvid; 
• lõhkeainete detonaatorid; 
• polüuretaanahelate pikendajad; 
• sünteetilised parkained; 
• ja paljud muud orgaanilised ühendid. 
Paljudes ülalnimetatud rakendustes võib HONEYOL asendada traditsiooniliselt kasutatavaid sünteetilisi resortsiine. HONEYOL’i kõrgem aktiivsus (võrreldes sünteetilise resortsiiniga) vähendab vajaminevaid tooraine koguseid, mis annab märkimisväärset kokkuhoidu. 

STABIILSUS / REAKTSIOONIVÕIME
Materjal on kergelt happeliste omadustega. Keskkonnamõjudele stabiilne. Reageerib oksüdeerijate ja leelismetallidega. Kokkupuutel hapnikuga tekib tootele oksüdeerunud kiht. Toote põlemisel, plahvatamisel ja keemilisel reaktsioonil võivad eralduda mürgised aurud või gaasid. 

Näidised on tellimisel kättesaadavad laboratoorsetes kogustes (kuni 400 ml). 

OHUTUSKAART

Diana Berseneva