Õlikoks

Bituumen, koks

Saadakse põlevkiviõlide destilleerimisel tekkinud atmosfäärijäägi koksikuupides koksistamise tulemusena. Kasutatakse kvaliteetse toorainena elektroodide ja anoodmassi tootmisel. Õlikoksi iseloomustab madal väävli- ja metallide (V, Zn, Ni, Na) sisaldus. Õlikoksil on hea grafitiseeruvus. Õlikoksist valmistatud elektroodidel on madal elektritakistus ja  väike erikulu.

Lenduvate ainete massiosa, %, max

7,0

Tuha massiosa, %, max

0,6

Tegelik tihedus, g/cm3

2,10

Väävlisisaldus %, max

0,5

Tegelik tihedus temperatuuril 1300 oC, g/cm3, max

2,10

Üldniiskuse massiosa*, %

3,0

* - üldniiskust näitav väärtus ei tähenda  toote kvaliteedi langust (tagasilükatavust) ja vaid kasutatakse arveldustes tarbijatega.