VKG Logistika OÜ poliitika e tegutsemispõhimõtted

VKG Logistika OÜ

VKG Logistika OÜ on ainulaadne ettevõte Eestis, kes läbi usalduse, tuntuse, soodsa hinna ja ohutu töökeskkonna pakub:

 1. raudtee- ja autotranspordiga kaubavedude korraldamist,
 2. ekspediitorteenuste osutamist,
 3. autotranspordi eritehnika teenuseid,

millega tahame saavutada oma klientide, töötajate, huvitatud osapoolte ja omanike järjest kasvavat rahulolu.

Selle põhieesmärgi saavutamiseks lähtume järgmistest põhimõtetest:

 • tagame klientide, kõigi huvipoolte nõuete, asjakohaste seadusandlike ja administratiivsete õigusaktide järgimise oma töös,
 • oleme pädevad oma teenuste osutamisel,
 • kasutame kaasaegseid töövahendeid kaasaegsetes töötingimustes,
 • oma tegevustes väldime keskkonna saastamist ja tagame tekkivate jäätmete ohutu ja keskkonnasäästliku käitlemise,
 • kasutame kütust ja määrdeaineid säästlikult,
 • kohustume pidevalt parendama oma juhtimissüsteemi mõjusust,
 • tagame tervist säästva töökeskkonna, nõuame tööohutus- ja töötervishoiunõuete täitmist oma alltarnijatelt, külastajatelt ning kontrollime nende nõuete täitmist,
 • erilist tähelepanu pöörame ohtlike (jäätmete) veostega seonduvate tööohutusalaste riskide mõju vähendamisele.