Kallurveod. Ohtlike jäätmete transport

Autotransporditeenused

VKG Logistika teostab riigisiseseid kallurvedusid ja ohtlike jäätmete vedu. 

Omame Keskkonnaministeeriumi poolt väljastatud ohtlike jäätmete käitluslitsentsi. Litsents annab meile õiguse vedada muuhulgas alljärgnevaid jäätmeid:

  • seadmetel ja nende hooldamisel tekkinud jäätmed;
  • hüdraulikaõlid;
  • mineraalõlipõhised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid;
  • ohtlike ainetega määrdunud pakendid;
  • õli sisaldavad jäätmed.

Lisaks ohtlikele jäätmetele veame vastavalt Jäätmeloale ka tavajäätmeid, sh:

  • tänavapühkmed;
  • ehitus- ja lammutuspraht;
  • paber- ja kartongpakendid.

Jäätmete vedu teostame nii tsisternveokitega (vedelad jäätmed) kui ka avatud ja kinniste kallurveokitega (tahked ja puistejäätmed).

Kallurid: