VKG Logistika OÜ

Tooted ja teenused

Viimastel aastatel on VKG Transpordi tegevus olnud suunatud peamiselt kontsernisisese logistika efektiivseimale korraldamisele. Eesmärgiga koondada kontserni logistikateenuste osutamine ühte äriühingusse ja seeläbi suurendada antud ärivaldkonna läbipaistvust, pakub 1. oktoobrist logistikateenuseid VKG Transpordi asemel VKG Logistika.

VKG Logistika on transpordiettevõte, mis osutab auto- ja raudteetranspordi teenuseid logistika valdkonnas.

Ettevõte veab veoseid autotranspordiga, remondib ja hooldab raudteid, osutab kaubavedude ekspediitorteenuseid raudteedel.

Töötame põhimõttel „Klient on kõige tähtsam”.
Oma tegevuse aluseks loeme klientide efektiivset ja paindlikku teenindamist.