VKG Kaevandused OÜ

Tooted ja teenused

Põlevkivi kaevandamise eest vastutab kontsernis VKG Kaevandused OÜ, mille omandis on Ojamaa kaevandus. Samuti sai 2009. aasta sügisel ettevõtte omandisse lisatud ka osa endisest Sompa kaevandusest. Kaeveväljad asuvad seni kasutamata aladest kõige soodsamates asukohtades ning sisaldavad põlevkivi, mis sobib suurepäraselt VKG vajadustega. Peale Eesti kaevevarade on ettevõttel olemas kaeveluba ka Ukrainas (kaeveluba ligi 350 mln. tonnile Boltõški leiukohas).

Kaeveloa Ojamaa kaevandusele sai VKG kätte 2004. aastal, alates 2007. aastast hakkasid selle avamiseks ettevalmistustööd ning juulis 2009 sai esimest korda löödud kopp maasse. Ojamaa asub VKG tööstustest lõunas, 12,5 km kaugusel. Kaevandust ja tootmisterritooriumi ühendab omavahel Eesti riigis ainulaadne maapealne kaetud konveier.

Alates augustist 2010 hakkas Ojamaa kaevandus tootma Petroter I tehase tarbeks peenpõlevkivi. Aasta lõpus algas üle 12-kilomeetrise konveieri ehitus, jaanuaris 2012 algasid konveieri käivitustööd. 2012. aasta aprillis hakkas tööle  Ojamaa rikastusvabrik.
Ojamaa kaevandus jõudis täisvõimsusele mais 2013. Käesoleval ajal varustab kaevandus põlevkiviga kõiki kontserni põlevkiviõlitootmise tehaseid.

Ojamaa põlevkivikaevandus on Eesti esimene uus kaevandus, mis on rajatud peale taasiseseisvumist.