Soojusenergia tootmine ja müük

VKG Energia OÜ

Alates 01.01.2012 on soojusenergia võrguettevõtjaks ja kaugkütte ning kuuma vee müüjaks VKG Soojus AS (reg. nr. 10160791).

Näitude teatamine ja klienditeenindus VKG Soojus AS-i koduleheküljel.


VKG Energia OÜ

Registrikood 10516395
Järveküla tee 14
30328 Kohtla-Järve