Elektrienergia jaotamine

VKG Elektrivõrgud OÜ

Elektrienergia jaotamisega kontsernis tegelevad kaks ettevõtteed: VKG Energia OÜ, mille viimaste aastate investeeringud jaamadesse on ettevõttest teinud suure potentsiaaliga energiatootja ja –jaotaja ja VKG Elektrivõrgud OÜ, mis kuulub kontsernile alates 2006. aasta juulist.

VKG Elektrivõrgud OÜ on Eesti suuruselt teine elektrijaotusettevõte Eesti Energia Jaotusvõrgu järel. Ettevõte VKG Elektrivõrgud OÜ põhitegevusaladeks on elektrienergia võrgu kaudu edastamise ning jaotamise teenuste ja ettevõtte elektrisüsteemi operatiivjuhtimise teenuste müük. Veel osutatakse elektriseadmestike projekteerimise, ehitamise, remontimise, kasutamise, kontrollimise ja hooldamise teenust. Ettevõtte teeninduspiirkond, kuhu kuuluvad Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linn, Vaivara vald ning Kohtla-Järve linna Viivikonna linnaosa, asub Ida-Virumaal. Ettevõtte missioon on olla kõige efektiivsem elektrijaotusettevõte Eestis. Oluliseks peetakse klienditeenindust, kvaliteeti ja keskkonnasõbralikkust.

Ettevõte on Eesti parim elektrikadude ja võrgurikete vältimisel. Alates 2004. aastast omab VKG Elektrivõrgud OÜ kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 sertifikaadi. Ettevõttes töötab 65 inimest.

Elektriarvesti näidu teatamine: klient@vkg.ee või arveldus@vkg.ee