VKG Elektrivõrgud OÜ

Tooted ja teenused

VKG kontserni kuuluva VKG Elektrivõrgud OÜ jaotusvõrk ulatub Narvast Sillamäeni. Ligikaudu 100 000 elanikuga piirkonda varustatakse elektriga VKG Elektrivõrkude liinide kaudu, millest 430 km on kõrge- ja keskpingeliinid ja 380 km madalpingeliinid. Eratarbijate ja väikeettevõtete vajaduste rahuldamise kõrval on VKG Elektrivõrkudel täita oluline roll Narvas ja Sillamäel asuvate suurtööstuste varustamisel elektriga.

Igal aastal investeerib VKG Elektrivõrgud liinide, alajaamade ja muude seadmete korrashoiuks märkimisväärseid vahendeid ning see on aasta-aastalt oluliselt alandanud elektrikadude osakaalu ja parandanud võrgu töökindlust. Lisaks olemasolevatele tarbijatele lisandub igal aastal mitmeid uusi elektritarbijaid ning see tõhustab VKG Elektrivõrkude tööd veelgi.

Ettevõtte kodulehekülg