Sidevõrkude projekteerimine ja ehitamine

VKG Elektriehitus AS
  • Sidekaablite ja  -seadmete paigaldus;
  • Optiliste sidekaablite jätkamine ja otsastamine seadmega FSM70S;
  • Optiliste sidekaablite testimine seadmega FTB-200.