Käit, hooldud ja avariitööd

VKG Elektriehitus AS

Strateegilise eesmärgina näeme oma tegevuse laiendamist üha kasvaval elektrivõrkude remondi- ja hooldustööde turul. Meie konkurentsivõime rajaneb pikaajalistel traditsioonidel ja kogemustel võrguehitajana, mis loob head võimalused operatiivse ja kvaliteetse teenuse osutamiseks.

Pikaajalised kogemused tagavad klientidele ööpäevaringselt operatiivse liinide hooldus- ja avariiteenuse osutamise Meie kompetentne personal ja koostööpartnerite olemasolu aitavad elektrivõrkude omanikel kindlustada klientidele häireteta elektrivarustuse.

Meie poolt pakutav 0,4 kV – 110 kV elektrivõrkude (alajaamade, liinide ja mõõtesüsteemide) hooldusteenused:

  • elektrivõrgu kaardistamine (tehniliste andmebaaside loomine, elektriskeemide koostamine);
  • käidukavade koostamine;
  • plaanilised hooldustööd;
  • rikete kõrvaldamine 24h x 7 päeva;
  • käidumaterjalide hange ja ladustamine.