Elektriliinid ja välivalgustus

VKG Elektriehitus AS

Meie lähedus tarbijatele, professionaalse tööjõu olemasolu ja vajaliku eri- ja ehitustehnikaga varustatus võimaldab efektiivselt ja kiiresti rahuldada elektrivõrke omavate tarbijate ja võrguettevõtete vajadusi elektriliinide projektide juhtimisel ja ehitamisel.

Meie poolt pakutavad teenused

 • 0,4-35kV õhuliinide ning õhukaabelliinide (paljasjuhtmed, AMKA, EX, SAX, SAXKA, EXCEL jne.) ehitus puit-, raudbetoon- ja metallmastidel;
 • 0,4-35kv maakaabelliinide ehitus (avatud kaevise, kinnise kaevise, kaabli sissekündmise tehnoloogiatega) koos seonduvate pinnase, haljastuse ja pinnakatete taastamistöödega;
 • 0,4-35kV kaablite otsa-, siirde- ning jätkumuhvide remont ja paigaldustööd;
 • liinide remondi- ja hooldetööd ning elektripaigaldiste väiksemahulised ehitustööd;
 • mõõtepunktide ehitus;
 • maandus- ja potentsiaaliühtlustuspaigaldiste ehitus;
 • elektripaigaldiste tehniline kontroll;
 • kontrollmõõtmised ja -katsetused.

Välisvalgustus

Meie pikaajaline arenev töökogemus võimaldab kaasaja nõuetele vastavate mitmesuguste välisvalgustusvõrkude ja valgustusseadmete projekteerimist, projektide juhtimist ja ehitamist.

Meie poolt pakutavad teenused

 • tänavavalgustuse õhu- ja kaabelliinide ehitus linnades, asulates ja maanteedel;
 • tootmisettevõtete territooriumide ja tehnoloogiliste liinide valgustus;
 • sadamate, raudteejaamade, laadimisplatside ja teiste suurt valgustatavat ala vajavate rajatiste valgustus;
 • välisvalgustusvõrkude remondi- ja hooldusteenus.