Alajaamad, releekaitsmed ja mõõtesüsteemid

VKG Elektriehitus AS

Pakkume kesk-, madal- ja kõrgepingealajaamade ja -liinide ehitus- ja hooldusteenust, mis sisaldab projektijuhtimist, seadmete tarnet, montaaži, seadistust ja kontrollmõõtmisi.

Erialane pädevus ja kogemused võimaldavad osutada võrguettevõtjatele konsultatsioone alajaamade ehituse lähteülesande koostamisel, sisaldades seadmete optimaalsete elektriliste parameetrite määramist ja plaanilist paigutust. Alajaamade ehitusel sobitame erinevate tootjate primaar-, sekundaar- ja automaatikaseadmed, mis võimaldab välja töötada parima tehnilise lahenduse alajaama projekteerimisstaadiumis.
Kaasaegne eritehnika ja kompetentne personal võimaldavad efektiivselt teha elektritöid, seadmete paigaldustöid ja primaarseadmete seadistust. Kogenud seadistusinsenerid teostavad releekaitse ja automaatikasüsteemide seadistust ning testimisi, kasutades spetsiaalset seadistustarkvara ja katsetusriistvara.
Ehitame kaasaegseid töökindlaid mast-, komplekt- ja hoonesse ehitatud keskpingealajaamu.

Meie poolt pakutavad teenused:

 • projektijuhtimine;
 • ehitustööd;
 • materjalide ja seadmete hange ja ladustamine;
 • primaarseadmete paigaldustööd ja seadistamine;
 • sekundaarahelate paigaldustööd ja seadistamine;
 • alajaamade seadmestamine side-, kaugjuhtimise- ja kauglugemisaparatuuriga;
 • mõõtesüsteemide montaaž, erimeva tüübi elektriarvestite paigaldamine;
 • alajaamade diagnostika, remondi-ja hooldetööd, rikete kõrvaldamine;
 • elektripaigaldiste tehniline kontroll;
 • kontrollmõõtmised ja -katsetused;
 • alajaamade käit.