9 elupäästvat reeglit

Tööohutus

Kontsernis on välja töötatud 9 elupäästvat reeglit, mida peavad järgima kõik meie töötajad, alltöövõtjad ja külastajad.

  • Enne töö alustamist veendu, et see on ohutu! Kui töötingimused ja käitumine ei ole ohutud, siis lõpeta töö.
  • Eritöid teosta ainult kehtiva loa alusel!
  • Kõrgustes töötamisel kasuta kukkumiskaitsevahendeid!
  • Veendu alati, et seadmed ja töövahendid on korras!
  • Turvaseadmete ja avariikaitsmete väljalülitamiseks peab olema vormistatud seadme juhataja kirjalik luba. 
  • Teosta tõstetööd ohutult! Ära liigu koorma all või ohutsoonis!
  • Kasuta ettenähtud isikukaitsevahendeid!
  • Ära viibi tööl alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse aine mõju all!
  • Ära suitseta väljaspool ettenähtud suitsetamisalasid!