Tööohutus

VKG töötajate heaks

Tööstusettevõtete töötajad on alati allutatud suurematele terviseriskidele võrreldes kontoritöötajatega.

Arenenud maailma maades on suure osa hoolitsusest töötajate tervise pärast võtnud enda kanda tööandjad, kes alates 1996. aastast alustasid uue juhtimissüsteemi väljatöötamist, mille ülesandeks oleks tööohutuse tagamine ja tööga kaasnevate riskide elimineerimine. Antud töö tulemusel sündiski süsteem nimega OHSAS (Occupational health & safety, english) või töötervishoiu ja ohutuse juhtimissüsteem.

Parimate tulemuste saavutamiseks rakendavad kontserni tütarettevõtted töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardit EVS 18001. Sertifikaati omavad VKG Oil AS, VKG Transport AS, Viru RMT OÜ, VKG Energia OÜ, VKG Elektrivõrgud OÜ ja VKG Elektriehitus AS.

Kontsernis on kasutusel töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standard kui vahend, mis võimaldab tagada töötajatele, alltöövõtjatele ja külalistele ohutu töökeskkonna ja töövõtteid.