VKG regiooni heaks

Sotsiaalne vastutus

VKG põhitähelepanu on suunatud regioonile, kus ta tegutseb. Meie toetustegevus laieneb eelkõige Kohtla-Järve linna ja ümberkaudsetes valdades tegutsevatele organisatsioonidele ja üritusele ning meie toetus on suunatud eelkõige kultuuri-, spordi- ja haridusasutustele.