ERNÖ KOCH (1898-1970)

VKG kunstikogu
(Kompositsioon põlevkivitööstusest)
Materjal: graafika, paber
1938
VKG kogu
(Vaade Kiviõli õlivabrikule)
Materjal: graafika, paber
1936
VKG kogu
"Vana õlivabrik"
Materjal: pliiats, paber
1936
VKG kogu
"Vana õlivabrik"
Materjal: graafika, papp
1936
VKG kogu
(A/S Esimene Eesti Põlevkivitööstus.
Õlivabrikud Kohtla-Järvel)
Materjal: pliiats, paber
1936
VKG kogu
(A/S Esimene Eesti Põlevkivitööstus.
Õlivabrikud Kohtla-Järvel)
Materjal:
pliiats, paber
1936
VKG kogu
(II õlivabrik)
Materjal: pliiats, paber
1937
VKG kogu

(II õlivabrik)
Materjal: graafika, paber
1937
Põlevkivimuuseumi kogu

(Õlivabriku sisemus, tuha
eemaldamine generaatorist)
Materjal: pliiats, paber
1937
VKG kogu
(Õlivabriku sisemus, tuha
eemaldamine generaatorist)
Materjal: kuivnõel, paber
1937
VKG kogu
(Õlivabriku sisemus, tuha
eemaldamine generaatorist)
Materjal: kuivnõel, paber
1937
VKG kogu
(Köistee)
Materjal: pliiats, paber
1936
VKG kogu
(I vabriku kondensatsiooniruum)
Materjal:
pliiats, paber
1936
VKG kogu
(I vabriku kondensatsiooniruum)
Materjal: graafika, paber
1936
VKG kogu
(Kiviõli utmistehas)
Materjal: graafika, kuivnõel, paber
1936
Põlevkivimuuseumi kogu
(Vaade Kohtla-Järve õlivabrikutele,
paremal rahvamaja ja kontor)
Materjal: kuivnõel, paber
1937
Põlevkivimuuseumi kogu
(Vaade vanale prooviõlivabrikule)
Materjal: kuivnõel, paber
1937
Põlevkivimuuseumi kogu
(Vaade Kohtla-Järve I õlivabrikule)
Materjal: kuivnõel, paber
1937
Põlevkivimuuseumi kogu
(A/S Esimene Eesti Põlevkivitööstus.
Õlivabrikud Kohtla-Järvel)
Materjal: kuivnõel, paber
1936
Põlevkivimuuseumi kogu