VKG keskkonnapäev

2. novembril toimus VKG Keskkonnapäeva, kus arutati väga aktuaalset teemat - vastutustundlikku jäätmemajandust. Uute ja innovaatiliste võimaluste otsimine jäätmete vähendamiseks ja taaskasutamiseks on eesmärk, kuhu panustame ning suuname meie energia ja investeeringud. Töötame VKG-s selle nimel, et tagada puhtam elukeskkond säästliku loodusressursi kasutamisel. 

VKG Keskkonnapäeva ettekanded:

Põlevkivitööstuse tahked jäägid - ladustamisest taaskasutuseni - Kalle Kirsimäe, Tartu Ülikooli geoloogia ja mineraloogia professor

Põlevkivitööstuse tahked jäägid - geotehnilised aspektid - Peeter Talviste, IPT Projektijuhtimine OÜ juhataja

VKG jäätmeladestu uudsed lahendused - Marti Viirmäe, VKG tehnika- ja arendusosakonna juhataja

VKG jäätmeladestu keskkonnamõjud olevikus ja tulevikus - Erika Sulg, VKG keskkonnaosakonna juhataja