VKG keskkonnapäev

Kord aastas VKG eestvedamisel Keemikute päeva raames korraldab VKG ka keskkonnapäeva.

Kaasaegsetele keskkonna väljakutsetele pühendatud ürituse sihtgrupiks on eelkõige kohalik elanikkond, kohalike ettevõtete juhtkond ja era- ning avaliku sektori keskkonnaspetsialistid.

VKG 6. keskkonnapäeva põhiteemaks on põlevkivisektori maksustamine ja säästev areng. 

Aire Rihe, Keskkonnaministeeriumi keskkonnatasude büroo nõunik – Keskkonnatasude seaduse 2016+ loomise struktuur, alused ja jätkusuutlikkus.
Lili Kirikal, Ernst & Young Baltic AS – Põlevkivisektori mõju majandusele erinevate maksu, nafta ja CO2 hinna stsenaariumite puhul.
Pärandreostusega aladele pühendatud videolõik
Priit Rohumaa, VKG juhatuse esimees – Keskkonnatasud – motivaator või demotivaator. Riikide praktika tasakaalustatud keskkonnatasude ja majandusarengu planeerimisel.
Erik Puura, Tartu Ülikooli arendusprorektor – Ringlusmajandusele üleminekuks vajalikud sammud. Näiteid teiste riikide praktikast.