Keskkonnaaruanded

VKG keskkonna heaks

Infoteade: 2013. aasta juulis sai valmis Maves AS aruanne Kohtla-Nõmme valla Kohtla-Nõmme alevi Tööstuse tn 20 jääkreostuse uuringust.

  • Viru Keemia Grupp ASi põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamine, 2012 (pdf, 58,4 MB)
  • Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Ojamaa kaevanduse konveieri paigutuse asukohatrassi määramine", 2010
  • Ojamaa kaevanduse tootmiskeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm, 2010 (pdf, 1,8 MB);
  • VKG Energia Põhja soojuselektrijaama tuhaväljaku vastavusse viimise eelprojekt. Keskkonnamõju hindamise aruanne, 2010 (pdf, 6,7 MB);
  • VKG Oil AS tehnoloogoliste protsesside keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne, 2008 (pdf, 8,0 MB);
  • Viru Keemia Grupp AS kavandatava tsemenditehase keskkonnamõju hindamine, 2008 (pdf, 3,4 MB);
  • Ojamaa kaevanduse tehnokompleksi rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne, 2007 (pdf, 6,4 MB);
  • VKG Oil AS poolt kavandatava uue õlitehase asukohavaliku keskkonnamõjude hindamine. Lõpparuanne, 2006 (pdf, 6,4 MB);
  • Viru Keemia Grupi uue poolkoksi prügila eelprojekti keskkonnamõjude hindamine, 2005 (pdf, 2,7 MB);
  • Põlevkivikaevanduse rajamise ja põlevkivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine, 2003 (pdf, 2,8 MB)