Hoolime ja Vastutame

VKG keskkonna heaks

Hoolime ja Vastutame on 1984.a Kanadas tekkinud keemiatööstuse algatus, kus ettevõtted on otsustasid teha koostööd toodete ja tehnoloogiliste protsesside tervishoiu, ohutuse ning keskkonnakaitse alaste näitajate pidevaks parendamiseks. Praeguseks on see algatus levinud üle maailma.

Hoolime ja Vastutame algatusega ühines 2002.a. augustikuus ka Eesti Keemiatööstuse Liit. Kuue esimese ettevõtte seas oli ka VKG.
Eesmärgiks on Eesti Keemiatööstuse Liidu liikmete ettekirjutamata heade tavade järgimine ka siis, kui nad ei ole selleks otseselt kohustatud.

Ühenduse liikmete tegevuspõhimõtted:
1. Peame inimese tervise ja ohutuse eest hoolitsemist, keskkonnakaitset, heitmete ning saastatuse piiramist ettevõtte äriprotsessi tähtsaks ja lahutamatuks osaks.
2. Innustame ja juhendame ettevõtte töötajaskonda toimima vastutustundeliselt keskkonnakaitse ja tööohutuse alal.
3. Töötame pidevalt toorainete ja energia säästliku kasutamise ning heitmete ja jäätmete vähendamise nimel.
4. Teadvustame ja vähendame oma tegevuse keskkonna- ja tööohutusealaseid riske.
5. Uue protsessi või toote rakendamisel selgitame nende mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.
6. Teavitame ametiasutusi ettevõtte tegevusest ja selle mõjudest keskkonnale ning inimeste tervisele.
7. Teavitame kohalikku elanikkonda ja teisi huvigruppe oma tootmistegevusest ja toodetest ning nende võimalikest mõjudest keskkonnale.
8. Juhendame kliente oma toodete ohutu käitlemise ja jäätmete kõrvaldamise osas.
9. Ootame oma koostöö- ja lepingupartneritelt samade põhimõtete järgimist ning julgustame neid.
10. Tehnoloogia üleandmise korral selgitame vastuvõtvale ettevõttele käitlemistingimusi, mis on vajalikud keskkonna ja inimeste tervise kaitsmiseks.