VKG keskkonna heaks

Sotsiaalne vastutus

VKG keskkonnategevus on kontserni majandus- ja arendustegevuse ning sotsiaalse vastutuse poliitika üheks alustalaks. VKG investeeringud keskkonnakaitsesse on ühed suuremad riigis ning investeeritud on üle 64 mln eurot. Aastatel 2012–2020 oleme planeerinud keskkonnainvesteeringuid täiendavalt 50 mln euro ulatuses.

Suuremad projektid keskkonnamõju vähendamiseks 2015. aastal: 

  • Keskkonnaprojektidesse on plaanis investeerida sellel aastal ca 20,5 miljonit eurot. 
  • Vana märgtuhaprügila korrastamine;
  • Petroter tehastes tekkiva jääkgaasi energeetilise potentsiaali ärakasutamiseks vajalike katelde ja turbiini ehitamine;
  • VKG Oil AS-i Petroter tehaste fenoolvee puhastusseadme ehitus;
  • VKG Kohtla-Järve tööstusterritooriumi välisõhu kvaliteeti mõjutavate saasteallikate vähendamise projekti lõppjärk;
  • ettevalmistumine VKG Energia OÜ kolmanda väävlipüüdmisseadme ehitustöödeks.