VKG Eesti riigi majanduse jaoks

Sotsiaalne vastutus

Viru Keemia Grupi poolt tellitud ja PricewaterhouseCoopers teostatud uuring "Põlevkiviõli tootmise väärtusahela majandusliku mõju analüüs".

Uuring on erakordne selles mõttes, et esimest korda Eestis on eraettevõte tellinud põhjaliku teadusliku uuringu oma tegevuse mõjust Eesti majanduskeskkonnale. Uuring vaatleb Petroter-tüüpi põlevkiviõlitehase väärtusahela ja kogu VKG põlevkiviõli tootmisega seotud äritegevuse mõju Eesti sisemajanduse kogutoodangule, tööhõivele ja väliskaubandusbilansile ning prognoositavat mõju Eesti riigi maksutuludele.

Usume, et antud uuring on ühelt poolt teedrajav Eesti ärikultuuris tervikuna, teisalt aga pakub see põhjalikku informatsiooni nii VKG kui laiemalt põlevkivitööstuse tähtsusest Eesti majandusele.