Võistlusest täpsemalt

Viie kooli võistlus

Võistlusest võtavad osa Hugo Treffneri gümnaasium, Nõo Rreaalgümnaasium,Viljandi Gümnaasium, Tartu Tamme gümnaasium, Miina Härma gümnaasium ja Ida-Viru koolide segavõistkond. Igas võistkonnas on kuni 20 õpilast. Igas aines võistleb 10 õpilast, neist vähemalt kaks õpilast 10. klassist, vähemalt kaks õpilast 11. klassist ja kuni kuus õpilast 12. klassist.

Võistluse ülesanded on koostanud TÜ õppejõud. Ülesannete (ja vajaduse korral ka tõlke) eest kannab hoolt korraldav kool.

Võistluse korraldamise järjekord loositakse välja juubelikohtumistel. Järgmised kohtumised korraldatakse:
2012/2013   Hugo Treffneri gümnaasiumis,
2013/2014   Nõo reaalgümnaasiumis,
2014/2015   Tamme gümnaasiumis,
2016/2017   Miina Härma gümnaasiumis,
2017/2018   Viljandi Gümnaasiumis
2018/2019   Tamme gümnaasiumis

Võistlusel selgitatakse välja:

  • kolm parimat õpilast matemaatikas, füüsikas, keemias;
  • kolm parimat õpilast kolme aine kokkuvõttes;
  • parim tütarlaps matemaatikas, füüsikas, keemias;
  • parim 10. klassi õpilane matemaatikas, füüsikas, keemias;
  • koolide järjestus igas aines ja üldvõitja (parim kool kolme aine kokkuvõttes).

Rändauhinnad:

Endel Meidla rändauhind matemaatika põhivõistluse individuaalvõitjale – välja pannud Viljandi Jakobsoni gümnaasium 1993. aastal. Rändauhinna võitja otsustab korraldav kool. Kui auhinda ei ole võimalik välja anda, jääb see hoiule Endel Meidla lesele. Auhinna on valmistanud Külli Grünbach (viie kooli võistluse võitja 1983. aastal).

Harri Keerutaja rändkarikas parimale õpilasele kolme aine kokkuvõttes – välja pannud Nõo reaalgümnaasium 1995. aastal.

Kaljo Kruse mälestusauhind põhivõistluse kõige edukamale 10. klassi õpilasele – välja pannud Hugo Treffneri gümnaasium 1998. aastal. Auhinna võitja otsustab korraldav kool. Kui auhinda ei ole võimalik välja anda, jääb see hoiule Hugo Treffneri gümnaasiumisse. Auhinna on valmistanud HTG vilistlane skulptor Mati Karmin.