Tehniline seisukord ja torni ajalugu

Vana õlivabriku torni taastamine