IV kontseptsioon

Vana õlivabriku torni taastamine

vkg "Õlitorn"

Koostajad:
Sven Luik, Kairi Sülla, Roman Tamm, Erik Prits

Seletuskiri
Vaatmik